Sotsiaalteenus raske või sügava puudega lapsele

29.09.23

 

Riigi poolt eraldatud rahalisi vahendeid on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal, tingimusel, et lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

Eraldatud vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud alljärgnevate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks:

 1. lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus;
 2. intervallhooldus;
 3. laagrites osalemine;
 4. transporditeenus haridus,- ravi,- või rehabilitatsiooniasutusse;
 5. rehabilitatsiooniteenused;
 6. rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;
 7. laste ja perede teraapia ja nõustamine;
 8. puudest tulenev eluruumide kohandamine;
 9. sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele ja tugiisikutele) koolituse eest tasumine;
 10. turva,- asendus,- õpilas,- ja tugikodu teenus;
 11. muud lapse ja tema pereliikmete olukorda ja toimetulekut parandavad sotsiaalteenused.

 

Taotlemine

 Lisada tuleb lisada järgmised dokumendid:

 1. teenuse esmakordsel taotlemisel taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 2. lapsele puude raskusastme määramise otsus;
 3. lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul.

Taotluse saab esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@kambja.ee või
 • pöörduda Kambja vallamajja (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja). Palume vastuvõtuaeg eelnevalt sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

Õigusaktid

 

Täiendav teave

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Puhkusel 11.–31.07