Rahvastikuregistri väljavõte

11.01.21

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.

Vaatan enda andmeid

Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõttel kajastuvad andmed väljastamise hetke seisuga.

Väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (sh elukohatõendit) väljastavad kohalikud omavalitsused ning rahvastikuregistri volitatud töötleja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus aadressil Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn; e-post abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444). Andmetega on võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.

Rohkem informatsiooni rahvastikuregistri andmete ja nendele juurdepääsude kohta leiab siseministeeriumi veebist.