Lasteaia osalustasu maksmisest vabastamise taotlus

30.05.23

Kambja valla munitsipaallasteaia või valla eelarvest rahastatava eralasteaia osalustasu maksmisest vabastamise taotlus

Kirjeldus

Kambja valla munitsipaallasteaia või valla eelarvest rahastatava eralasteaia osalustasumaksmisest vabastatakse kolmas ja järgnev ühest perest samaaegselt valla lasteaias ja/või valla eelarvest rahastatavas eralasteasutuses käiv laps.

Osalustasust vabastamise aluseks on lapsevanema taotlus. 

Osalustasust vabastamine hakkab kehtima taotluse esitamise kuust.
 

Taotlemine

Taotlus esitada vallavalitsusele kohapeal paberil või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

 

 Esitamine paberil või e-postiga

Taotluse vorm:


Õigusaktid

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel