Kambja valla munitsipaallasteaia või valla eelarvest rahastatava eralasteaia osalustasu maksmisest vabastamise taotlus

13.08.18

 

Kirjeldus

Osalustasu maksmisest vabastatakse kolmas ja järgnev ühest perest samaaegselt valla lasteaias ja/või valla eelarvest rahastatavas eralasteasutuses käiv laps.

Osalustasust vabastamise aluseks on lapsevanema taotlus. 

Osalustasust vabastamine hakkab kehtima taotluse esitamise kuust.
 

Taotlemine

Taotlus esitada vallavalitsusele kohapeal paberil või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

 

 Esitamine paberil või e-postiga

Taotluse vorm:


Õigusaktid

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 750 26125691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel