Koroonaviiruse haiguse leviku tõkestamise teave

 Eestis on koroonaviiruse leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord!

 

 

Olen COVID-19 haige

 • Jää koju!
 • Terviseamet helistab sulle esimesel võimalusel.
 • Võta ühendust oma perearstiga.
 • Tervise halvenemisel võta ühendust oma perearstiga või helista perearsti nõuande liinile 1220.
 • Järgi käte- ja hingamisteede hügieeni.
 • Märgi võimaluse korral oma haigestumine ka HOIA rakendusse.

Vaata juhist »

 

Olen lähikontaktne

 • Jää koju!
 • Võta ühendust oma perearstiga.
 • Kodus pead viibima 14 päeva alates lähikontaktist või kuni 10. päeval tehtud SARS-CoV-2 PCR negatiivse analüüsi selgumiseni.
 • Info selleks saad kas robotkõnelt, terviseameti poolt saadetud SMS-i või kõne kaudu.
 • Jälgi oma tervist! Kui sul esinevad haigusümptomid, teavita koheselt oma perearsti või helista perearsti nõuande liinile 1220.

Vaata juhist »