Koroonaviiruse haiguse leviku tõkestamise teave

25.06.20
 Vabariigi Valitsus lõpetas alates 18.05.2020 eriolukorra Eestis. Edasi kehtis viiruse taaspuhangu tõkestamiseks tervishoiualane hädaolukord. 9. juunil viis terviseamet ohutaseme madalamaks - on hädaolukorra oht.

Vallavalitsuse töökord

Kambja vallavalitsus alustas 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu. Vastuvõtule soovijal tuleb ametnikuga kohtumiseks leppida eelnevalt kokku aeg.

Vallavalitsuses Ülenurmel ja teenuskeskuses Kambjas võetakse kodanikke alates 18. maist vastu etteregistreerimise teel, mis tähendab, et kui inimene soovib ametnikuga kohtuda, tuleb selleks eraldi kokku leppida aeg telefoni või e-kirja teel.

Jätkuvalt on asjaajamiseks soovitatav kasutada eelkõige e-teenuseid, nõu küsimiseks helistada või saata ametnikule e-kiri.

Etteregistreerimine on vajalik ka selleks, et majas oleks võimalik järgida korrektselt 2+2 reeglit ning et vältida juhuslikke kogunemisi ja järjekordi.

Et üheaegselt ei satuks majja palju inimesi, on määratud vastuvõtupäevad osakondade vahel:

  • emaspäev –sotsiaalosakond;
  • teisipäev – haldusosakond ja arendusosakond;
  • kolmapäev – maa- ja ehitusosakond;
  • neljapäev – kantselei;

Vastuvõtule tulles tuleks soovitavalt silmas pidada 2+2 reeglit, kasutada vajadusel isikukaitsevahendeid ning pöörata suurt tähelepanu hügieeninõuete täitmisele

Vallavalitsus paneb kõikidele pöördujatele südamele, et kohtumistele ei tuldaks haigena.

Klientide ja ametnike turvalisuse tagamiseks tuleb kohtumisele tulles desinfitseerida fuajees käed, misjärel juhatatakse klient edasi õigesse ruumi. Tööpind ja muu vajalik desinfitseeritakse pärast iga kliendiga kohtumist.

Ametnikuga aja kokku leppimiseks palume helistada otse ametnikule või saata talle e-kiri. Ametnike kontaktid leiate valla veebilehelt.

Vallavalitsuse hallatavad asutused jätkavad oma tööd vastavalt Vabariigi Valitsuse ja muude valdkondlikele juhenditele. Juhistest lähtuvalt korraldab iga asutus iseseisvalt asutusesisese töökorralduse.

 

Vabariigi Valitsuse korraldused ja juhised

 
Kultuuriministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi ning terviseameti koostöös valminud ja ühiselt kinnitatud juhendi avalike ürituste korraldamise nõuete kohta: