Elanikkonnakaitse

 

Igapäevaselt ümbritsevad meid erinevad riskid ehk ohud. Nende realiseerumise tõenäosus võib olla väiksem või suurem, mõjutada üksikisikut, peret või suurt hulka inimesi. Elanikkonnakaitse e kodanikukaitse on süsteem, mille abil riik korraldab oma territooriumil asuvate inimeste kaitset ja neile abi andmist tehnogeensetest protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest tulenevates erakorralistes olukordades ning valmistab ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone ette erakorralistes oludes tegutsemiseks.