Hädaabi ja turvalisus

 

Häirekeskus

 112

Hädaabinumber 112 töötab selleks, et iga inimene saaks ohu korral abi kutsuda. Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks kehtib number 112 Eestis ja kõikjal Euroopa Liidus (samuti Islandil ja Gruusias). Hädaabinumber 112 on alati kättesaadav ja sellele helistamine on tasuta. Numbrile 112 saab helistada ka siis, kui telefonis ei ole SIM-kaarti või operaatori võrgus puudub levi.


Helista 112, kui sinu või kellegi teise elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi sellist on juhtumas.

Helistada tuleks järgmistel juhtudel:

 • on vaja kiiret abi,
 • on alust arvata, et abivajadus tekib
 • soovid ohust teada anda.


Kui kahtled, kas tegu on hädaolukorraga, ära kõhkle helistamast. Kõnele vastav päästekorraldaja on väljaõppinud professionaal, kes selgitab välja olukorra tõsiduse. Kui selgub, et kiirabi, päästjate või politsei abi ei ole vaja, annab päästekorraldaja edasised juhised või suunab kõne edasi.

Õpeta hädaabinumber 112 selgeks ka lastele ja julgusta neid seda kasutama.

Arvesta ka teistega, kellel võib olla väga kiire vajadus liinile pääseda.

Kõik Häirekeskusesse tehtud kõned salvestatakse.

Kuidas toimida häirekeskusesse helistamisel?

 • Ütle esimesena, mis juhtus, kas keegi on saanud viga ja vajab abi.
 • Ütle võimalikult täpne aadress või kirjelda oma asukohta. Võid päästekorraldajale öelda ka oma täpsed koordinaadid. Loe, kuidas ise telefonis oma koordinaate määrata.
 • Kuula päästekorraldaja juhiseid ja vasta tema küsimustele – ta on selleks, et sind aidata. Küsimuste kaudu saab päästekorraldaja õigesti hinnata ohuolukorda ja anda päästjatele, politseile ja kiirabile võimalikult palju vajalikku lisainfot.
 • Ole kannatlik. Kui ohus on kellegi elu või vara, saadetakse abi välja juba kõne ajal. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi saatmine – see on juba teel.
 • Lõpeta kõne alles siis, kui kogu vajalik info on edasi antud ja päästekorraldaja seda lubab.
 • Kui olukord muutub, anna sellest kindlasti teada
 • Hoia oma telefoniliin vaba, et sulle saaks vajaduse korral tagasi helistada.

Kuulmis- ja kõnepuudega isikud saavad abi kutsuda sõnumi teel teenusega SMS-112 - nõutav on telefoninumbri eelnev registreerimine.

Rohkem teavet häirekeskusest.
 

 

Kiirabi

Kambja valda teenindab haiglaeelse erakorralise meditsiiniabiga SA Tartu Kiirabi, kelle lähimad kiirabibaasid asuvad Tartus (sh reanimobiil),  Elvas, Otepääl ja Põlvas. Kiirabi annab meditsiinilist esmaabi kohapeal ja vajadusel toimetab abivajaja tervishoiuasutus erakorralise meditsiini osakonda.

Rohkem teavet kiirabist.
 

 

Pääste

Kambja vald asub päästeameti Lõuna päästekeskuse piirkonnas. Lähimad kutselised päästekomandod asuvad Tartus, Elvas, Põlvas ja Otepääl. 

Kui kellegi elu või tervis on ohus, on tulekahju, keemialeke, uppumis- jms oht ning abi on tarvis kohe, tuleb helistada hädaabinumberil 112.

Vallas on vabatahlikud päästjad Tõrvandi päästeseltsis (tel +372 638 0019, e-post torvandi.paasteselts@gmail.com) väljasõidu asukohaga Tõrvandis ja Kambjas. Kui soovid ise panustada vabatahtlikuna kogukonna turvalisusesse, siis võta vabatahtlikega ühendust.

 

 

Politsei

Kambja vald jääb politsei- ja piirivalveameti  Lõuna prefektuuri piirkonda. 

Kogukonnakeskset politseitööd viib ellu piirkonnapolitseinik, kes on kogukonnaliikmetele tuttav ja kogukonda tundev politseiametnik, olles partneriks kogukonnale ja kohalikule omavalitsusele probleemide lahendamisel.

Kui kellegi elu või tervis on ohus ning abi on tarvis kohe, tuleb piirkonnapolitseinikule helistamise asemel telefonil valida hädaabinumber 112. Sel juhul saadetakse välja patrullekipaaž, kes lahendab kohapeal kiirelt olukorra. Kui tegu pole kiireloomulise väljakutsega, siis edastatakse laekunud info piirkonnapolitseinikule lahendamiseks.

Politsei kutsub kohalikke elanikke üles jagama piirkonnapolitseinikule tähelepanekuid, mis turvalisust häirivad või mille läbi turvalisust tõsta saaks.
 

Piirkonna politseinik

Jüri Nõmm

tel 5883 7299

e-post jyri.nomm@politsei.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Rohkem teavet piirkonnapolitseinikest.

 

Noorsoopolitseinik

Annika Jukk
tel 5300 7283
e-post annika.jukk@politsei.ee

Noorsoopolitseiniku ülesandeks on noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine, sh laste süütegude ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine.

Noorsoopolitseinike töö on korraldatud eelkõige koolide põhiselt, st igal koolil on oma noorsoopolitseinik. Lisaks teenindab noorsoopolitseinik oma kohaliku omavalitsuse piirkonda, tehes koostööd sama piirkonna piirkonnapolitseinikuga.

Noorsoopolitseinike poole võib pöörduda iga inimene, kel on lastega seotud mure või probleem.
Rohkem teavet noorsoopolitseinikest.

 

Veebikonstaablid

Veebikonstaablid vastavad inimeste interneti teel esitatud teadetele ja kirjadele ning koolitavad nii lapsi kui täiskasvanuid internetiturvalisuse teemadel. 

Veebikonstaablitega võtavad inimesed ühendust nii erinevate portaalide kui ka e-kirjade vahendusel. Mõned küsimused lahenevad ainult nõu andmisega, kuid on ka neid, mis edastatakse vastava piirkonna jaoskondadele informatsiooniks või menetlemiseks. Suurem osa küsimustest on kelmuste, varguste, laimamiste, ähvardamiste ja liiklusega seotud teemade kohta. Vanusepiire pole ning eelistatud on eesti-, inglise- või venekeelne kirjavahetus. Kirjadele vastatakse esimesel võimalusel või hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Milliste muredega veebikonstaablite poole pöörduda?

 • Kui soovid politseilt nõu

 • Kui sul on seadusi puudutavaid küsimusi

 • Kui soovid saata politseile vihjet või teadet

 • Kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all

 • Kui oled sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks

 • Kui soovid teatada seksuaalsest või muust väärkohtlemisest

Politsei kiiret sekkumist vajavatel juhtudel tuleb helistada 112.

Rohkem teavet veebikonstaablitest

 

Abipolitseinikud

Kui soovid anda oma panuse kohaliku elu turvalisuse tõstmiseks ning hakata abipolitseinikuks, siis võta ühendust politseiga aadressil http://www.abipolitseinik.ee/.
 

 

Kaitseliit

Kaitseliit on paramilitaarne organisatsioon, mille liikmed õpivad kaitsma Eestit nii sõjaolukorraks kui ka loodus- vm katastroofi korral. Samuti osalevad paljud kaitseliitlased abipolitseinikena siseturvalisuse tagamisel. Kui tahad muuta turvalisemaks oma kodutänavat, oma küla, oma alevikku, oma Eestit - siis on Kaitseliit Sinu jaoks õige koht.

https://liitu.kaitseliit.ee/