Eeskirjad ja korrad

7.01.21

 

Kambja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustega kehtestatud eeskirjad ja korrad:

 

Üksnes endise Kambja valla maaalal kehtivad Kambja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustega kehtestatud korrad ja eeskirjad:

 

Üksnes endise Ülenurme valla maaalal kehtivad Ülenurme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustega kehtestatud korrad ja eeskirjad: