« Tagasi

Üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord