Varasemad aasta eelarved ja majandusaasta aruanded

13.06.23

2021

Kambja valla 2021. aasta eelarve

Kambja valla 2021. aasta eelarve seletuskiri

Eelarve lühiülevaade

Kambja valla 2021. aasta I lisaeelarve

Seletusrkiri Kambja valla 2021. aasta I lisaeelarve juurde 

Kambja valla 2021. aasta II lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2021. aasta II lisaeelarve juurde

Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2021 - 2024 

Kambja valla arengukava 2020 - 2030

Kambja valla 2021. a majandusaasta aruanne

2020

Kambja valla 2020. aasta eelarve

Kambja valla 2020. aasta eelarve seletuskiri

Kambja valla 2020. aasta täpsustatud eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes kolme- ja neljakohaliste kululiikidena

Kambja valla 2020. aasta I lisaeelarve

Kambja valla 2020. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Kambja valla 2020. aasta II lisaeelarve

Kambja valla 2020. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023

Kambja valla arengukava 2020 - 2030

Kambja valla 2020. a majandusaasta aruanne 

2019

Kambja valla 2019. aasta eelarve

Seletuskiri eelarve juurde

Kambja valla 2019. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri I lisaeelarve juurde

Kambja valla 2019. aasta II lisaeelarve

Seletuskiri II lisaeelarve juurde

Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 – 2022

Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023

Kambja valla 2019. a majandusaasta aruanne

2018

Kambja valla 2018. aasta eelarve

Seletuskiri eelarve juurde

Kambja valla 2018. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri I lisaeelarve juurde

Kambja valla 2018. aasta II lisaeelarve

Seletuskiri II lisaeelarve juurde

Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 – 2022

Kambja Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 29 „Kambja valla arengukava 2014 - 2021 uue redaktsiooni kinnitamine" (sh eelarvestrateegia)

Ülenurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Kambja valla 2018. a majandusaasta aruanne

Vandeaudiitori aruanne

2017

Kambja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine 

Seletuskiri Kambja valla 2017. aasta eelarve juurde

Ülenurme valla 2017. aasta eelarve

Kambja valla 2017. a I lisaeelarve

Kambja valla 2017. a. II lisaeelarve

Kambja valla Kambja Vallavalitsuse 2017. a. III lisaeelarve

Ülenurme valla 2017. a. lisaeelarve

Kambja valla Ülenurme Vallavalitsuse 2017. aasta II lisaeelarve

Kambja Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 29 „Kambja valla arengukava 2014 - 2021 uue redaktsiooni kinnitamine" (sh eelarvestrateegia)

Ülenurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Eelarve täitmise aruanne

Kambja valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017

Ülenurme valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Kambja Vallavolikogule 2017

2016

Kambja valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine 

Seletuskiri Kambja valla 2016. aasta eelarve juurde

Ülenurme valla 2016. aasta eelarve

Kambja valla 2016. aasta lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2016. aasta lisaeelarve juurde

Ülenurme valla 2016. aasta lisaeelarve ja seletuskiri

Kambja Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 29 „Kambja valla arengukava 2014 - 2021 uue redaktsiooni kinnitamine" (sh eelarvestrateegia)

Kambja valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

Ülenurme valla konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruanne

2015

Kambja valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Seletuskiri Kambja valla 2015. aasta eelarve juurde

Ülenurme valla 2015. aasta eelarve

Kambja valla 2015. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2015. aasta I lisaeelarve juurde 

Kambja valla 2015. aasta II lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2015. aasta II lisaeelarve juurde

Ülenurme valla 2015. aasta lisaeelarve

Ülenurme valla 2015. aasta II lisaeelarve

Kambja Vallavolikogu 30.10.2014 määrus nr 14 „Kambja valla arengukava 2014 - 2021 uue redaktsiooni kinnitamine" (sh eelarvestrateegia)

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2015 a majandusaasta aruanne 

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2015 a majandusaasta aruande sõltumatu audiitori aruanne

Ülenurme valla konsolideerimisgrupi 2015. aasta majandusaasta aruanne

2014

Kambja valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Seletuskiri Kambja valla 2014. aasta eelarve juurde

Ülenurme valla 2014 aasta eelarve

Kambja valla 2014. aasta lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2014. aasta lisaeelarve juurde 

Ülenurme valla 2014. aasta lisaeelarve kinnitamine

Kambja Vallavolikogu 10.10.2013 määrus nr 57 „Kambja valla arengukava 2014 - 2021" (sh eelarvestrateegia)

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2014 a majandusaasta aruanne 

Ülenurme valla konsolideerimisgrupi 2014. aasta majandusaasta aruanne

2013

Kambja valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Seletuskiri Kambja valla 2013. aasta eelarve juurde

Ülenurme valla 2013. aasta eelarve

Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve juurde 

Ülenurme valla 2014. aasta lisaeelarve kinnitamine

Kambja Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 37 „Kambja valla arengukava muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine" 

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2013 a majandusaasta aruanne

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2013 a majandusaasta aruande sõltumatu audiitori aruanne

Ülenurme valla 2013. aasta majandusaasta aruanne

2012

Kambja valla 2012. aasta eelarve vastuvõtmine

Seletuskiri Kambja valla 2012. aasta eelarve juurde

Ülenurme valla 2012. aasta eelarve vastuvõtmine

Kambja valla 2012. aasta lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2012. aasta lisaeelarve juurde 

Ülenurme valla 2012. aasta lisaeelarve kinnitamine

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2012 a majandusaasta aruanne

Ülenurme valla 2012. aasta majandusaasta aruanne

2011

Kambja valla 2011. aasta eelarve

Seletuskiri Kambja valla 2011. aasta eelarve juurde

Ülenurme valla 2011. aasta eelarve

Kambja valla 2011. aasta lisaeelarve seletuskiri

Ülenurme valla 2011. aasta lisaeelarve

Ülenurme valla 2011. aasta II lisaeelarve

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2011 a majandusaasta aruanne

Ülenurme valla 2011. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2010

Kambja valla 2010. aasta eelarve

Ülenurme valla 2010. aasta eelarve

Kambja valla 2010. aasta lisaeelarve

Ülenurme valla 2010. aasta lisaeelarve

Ülenurme valla 2010. aasta II lisaeelarve

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2010 a majandusaasta aruanne

Ülenurme valla 2010. aasta majandusaasta aruanne

2009

Kambja valla 2009. aasta eelarve

Kambja valla 2009. aasta eelarve projekti seletuskiri

Ülenurme valla 2009. aasta eelarve

Kambja valla 2009. aasta lisaeelarve

Seletuskiri Kambja valla 2009. aasta lisaeelarve juurde

Ülenurme valla 2009.aasta lisaeelarve

Ülenurme valla 2009.aasta II lisaeelarve

Kambja valla konsolideerimisgrupi 2009 a majandusaasta aruanne

Ülenurme valla 2009. aasta majandusaasta aruannne

2008

Kambja valla 2008. aasta eelarve

Kambja valla 2008. aasta eelarve Iisaeelarve

Kambja valla 2008. aasta eelarve II lisaeelarve

Kambja valla 2008. majandusaasta aruande kinnitamine 

Ülenurme valla 2008. aasta eelarve

Ülenurme valla 2008 .aasta lisaeelarve

 

Varasemad on leitavad dokumendiregistrist.