Eakate sünnipäevatoetus

31.08.18

 

Kirjeldus

Toetust makstakse alates 80. eluaastast igal aastal isiku sünnikuul.

Esmakordse toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

Järgnevatel aastatel teeb taotlust menetlev ametnik eakate sünnipäevatoetuse saajad kindlaks rahvastikuregistri andmete alusel, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise.

Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele eakatele, kelle hooldusteenuse eest maksab vallavalitsus.

Toetuse määr 2018. aastal on 30 eurot.

 

Taotlemine

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kas veebilehe e-vormilt või paberil. Kui on nõutud, siis tuleb toetuse taotlusele lisada kulusid tõendavad dokumendid.

 

Taotlemine e-taotlusega

 

 E-vormide täitmiseks peate olema sisseloginud (peamenüü: LOGI SISSE).

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.

Vormi täitma asudes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, kus on kirjas Teie ja lapse andmed. Kui kuvatakse mitme lapse andmed, siis jätke vormi lahrisse alles vaid selle lapse andmed kelle alusel taotlust vormistate.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Mobiil-ID-ga allkirjastamisel jälgige, et telefoninumber vastavas lahtris ei algaks +-märgiga.
  Jälgige vormi täitmise kulgu! 
Taotlus on esitatud korrektselt kui Te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

 

Taotlemine pabervormil

Blankett:

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage taotlus vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile või vastutavale ametnikule. 

Kui on nõutud, siis tuleb toetuse taotlusele lisada kulusid tõendavad dokumendid.

 

Kestvus

Taotlust menetlev ametnik vaatab läbi toetuse taotluse, teeb otsuse toetuse maksmise kohta. Toetus makstakse välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse vormistamist.

 

Õigusaktid

 

Taotlustega seotud küsimuste korral pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist

Meriliis Kuuslap

tel 741 6205502 5840

e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel