« Tagasi

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu korduv avalikustamine

Seoses üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõude avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude viibimisega korraldatakse menetlustoimingute täpsuse huvides uus eelnõude avalikustamine.

Uue eelnõude avaliku väljapaneku korraldamine ei ole toonud kaasa varasemalt esitatud arvamuste sisse kandmist üldplaneeringu lahendusse ega keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandesse. Samas on vallavalitsus võtnud esmased seisukohad esitatud arvamuste osas ning need edastatakse koos käesoleva kirjaga. Esitatud arvamusi/ettepanekuid ei ole vaja uuesti esitada.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022.

Elektrooniliselt on materjalid kättesaadavad Kambja valla veebilehel kuni 06.12.2022:

www.kambja.ee/koostatav-uus-uldplaneering

Paberkandjal on materjalid kättesaadavad kahes asukohas kuni 06.12.2022:

  • Kambja Vallavalitsus (Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald)
    • E–N 8.00–17.00 ja R 8.00–14.00
  • Kambja valla teenuskeskus (Kesk 2, Kambja alevik, Kambja vald)
    • E–N 8.00–17.00 ja R 8.00–14.00

Arvamusi eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku jooksul (kuni 06.12.2022) Kambja Vallavalitsusele järgmiste kanalite kaudu:

  1. tavakirjaga aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa
  2. elektronpostiga vald@kambja.ee
  3. Kambja valla veebilehelt. Veebikeskkonna kaudu esitatud ettepaneku registreerimiseks ametliku arvamusena tuleb portaalis arvamuse esitamisel jätta oma kontaktandmed. Vastasel juhul menetletakse portaali kaudu esitatud arvamust kui ideekorjet.

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

13.12.2022 kell 17.30 Kambja kultuurikeskus (Kesk tn 12, Kambja alevik). Kambja, Vana-Kuuste ja Pangodi kandid (endine Kambja valla territoorium).

14.12.2022 kell 17.30 Reola kultuurimaja (Valge tee 1, Uhti küla). Reola ja Ülenurme kandid – Reola k, Uhti k, Lepiku k, Läti k, Ülenurme a, Tõrvandi a, Soinaste k.

15.12.2022 kell 17.30 Aida peosaal (Lennuvälja tee 1, Külitse alevik). Külitse ja Räni kandid – Õssu k, Räni a, Külitse a, Soosilla k, Lemmatsi k, Täsvere k ja Laane k.