Detailplaneeringuga saab tutvuda väljapaneku ajal 15.03. – 28.03.2021.

Lemmatsi küla Valli detailplaneeringu väljapanek

Detailplaneeringuga saab tutvuda väljapaneku ajal 15.03. – 28.03.2021.

Detailplaneeringuga saab tutvuda 11.–24.03.2021.
Kambja Ignatsi Jaagu kooli arengukava on koostatud eesmärgiga kavandada kooli jätkusuutlik areng aastateks 2021–2025.

Kambja Ignatsi Jaagu kooli arengukava eelnõu väljapanek

Kambja Ignatsi Jaagu kooli arengukava on koostatud eesmärgiga kavandada kooli jätkusuutlik areng aastateks 2021–2025.

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Kõivu tn 6 krundi osas...

Tõrvandi alevikus asuva Kõivu tn 6 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Kõivu tn 6 krundi osas...

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Kõivuharu tn 1 krundi ...

Tõrvandi alevikus asuva Kõivuharu tn 1 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Kõivuharu tn 1 krundi ...

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Ülenurme alevikus asuva Männi maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Männi tn 1 krundi osas ....

Ülenurme alevikus asuva Männi tn 1 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Ülenurme alevikus asuva Männi maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Männi tn 1 krundi osas ....

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Ülenurme alevikus asuva Peetri ja Kirsiõie maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Paruni tn 98...

Ülenurme alevikus asuva Paruni tn 98 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Ülenurme alevikus asuva Peetri ja Kirsiõie maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Paruni tn 98...

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Reola külas asuva Roosi tn 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks . Arvamusi eelnõu...

Reola külas asuva Roosi tn 2 krundi projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Reola külas asuva Roosi tn 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks . Arvamusi eelnõu...

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Reola külas asuvate Nurme, Härtsi, Nirgi ja Uhti maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Nirgi...

Reola külas asuva Nirgi tee 13 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Reola külas asuvate Nurme, Härtsi, Nirgi ja Uhti maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Nirgi...

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Ülenurme alevikus asuva Nurme nimelise kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Teeninduse tee 6...

Tõrvandi alevikus asuva Teeninduse tee 6 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Ülenurme alevikus asuva Nurme nimelise kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Teeninduse tee 6...

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...

Koostatav uus üldplaneering

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...