31. maini saavad kõik kodanikud esitada ettepanekuid omavalitsuse arengukavva, mida ja kuidas teha, et vald oleks elanikest lähtuv parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus.

Kambja valla arengukavva on oodatud ettepanekud vallaelu edendamiseks

31. maini saavad kõik kodanikud esitada ettepanekuid omavalitsuse arengukavva, mida ja kuidas teha, et vald oleks elanikest lähtuv parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus.