Kambja vallavalitsus ootab kuni 3. jaanuarini 2021 ideid ja ettepanekuid Kambja valla üldplaneeringu koostamisse

Osale Kambja valla üldplaneeringu ideekorjes!

Kambja vallavalitsus ootab kuni 3. jaanuarini 2021 ideid ja ettepanekuid Kambja valla üldplaneeringu koostamisse

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Õssu külas Ringtee tn ja Viljandi mnt piirneva Kingu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Viljandi mnt 75 maaüksuse osas

Õssu külas asuva Viljandi mnt 75 krundi projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Õssu külas Ringtee tn ja Viljandi mnt piirneva Kingu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Viljandi mnt 75 maaüksuse osas

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...

Koostatav uus üldplaneering

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...