Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022.

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu korduv avalikustamine

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022.