Reola külas asuva Varese maaüksuse (kü tunnus 94901:009:0395) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.–29.06.2021 asukohaga Kambja Vallavalitsuse kantselei (Pargi 2, Ülenurme) ning...

Reola küla Varese maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu väljapanek

Reola külas asuva Varese maaüksuse (kü tunnus 94901:009:0395) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.–29.06.2021 asukohaga Kambja Vallavalitsuse kantselei (Pargi 2, Ülenurme) ning...

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Külitse alevikus asuva Arroli 2 (94901:005:0472) mü detailplaneeringu täpsustamiseks Luige tn 7...

Külitse aleviku Luige tn 7 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Külitse alevikus asuva Arroli 2 (94901:005:0472) mü detailplaneeringu täpsustamiseks Luige tn 7...

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Külitse alevikus asuva Arroli 2 (94901:005:0472) mü  detailplaneeringu täpsustamiseks Luige tn...

Külitse aleviku Luige tn 9 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Külitse alevikus asuva Arroli 2 (94901:005:0472) mü  detailplaneeringu täpsustamiseks Luige tn...

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...

Koostatav uus üldplaneering

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...