Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Soinaste külas asuva Tolga ja Jaani maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Tolga tn 4, 6, 8,...

Soinaste külas asuvate Tolga tn 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ja 28 kruntide projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Soinaste külas asuva Tolga ja Jaani maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Tolga tn 4, 6, 8,...

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Karikakra tn 35 krundi...

Tõrvandi aleviku Karikakra tn 35 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Karikakra tn 35 krundi...

Kambja valla   eelarvestrateegia aastateks 2022 kuni 2025  avalik väljapanek toimub 13. september kuni 27. september . Ettepanekuid oodatakse 27. septembriks aadressile ...

Valla eelarvestrateegia avalik väljapanek

Kambja valla   eelarvestrateegia aastateks 2022 kuni 2025  avalik väljapanek toimub 13. september kuni 27. september . Ettepanekuid oodatakse 27. septembriks aadressile ...

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...

Koostatav uus üldplaneering

  Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu väljatöötamise kavatsus Lisa...