Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad: 13.12.2022 kell 17.30 Kambja kultuurikeskus ...

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad: 13.12.2022 kell 17.30 Kambja kultuurikeskus ...

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.

Koostatav uus üldplaneering

Koostatav Kambja valla üldplaneering. Üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine. ÜP. Eelnõu. Uus üldplaneering.