Õigus esitada avaldus või taotlus avaliku teenuse saamiseks

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul Teie enda algatus ja vastava avaliku teenuse aluseks olev seadusandlik akt. Teie isikuandmeid töötleme Teie taotluse menetlemiseks ja vajadusel täiendavate järelepärimiste tegemiseks vastavatest registritest, samuti vajadusel õigusakti või loa väljastamiseks.

Teie taotlus ja vastus sellele registreeritakse kas valla dokumendiregistris või eriseaduse alusel mõnes riiklikus registris. Valla dokumendiregistris registreeritavate avalduste andmed peavad olema nähtavad dokumendiregistri avalikus vaates.Eraisikust taotluse saatja nime me ei avalikusta ning dokumendiregistri avalikus vaates on nähtavad eraisikust saatja nime kohal „eraisik".

Arendame edasi e-teenuseid, mille kaudu esitatud taotlused ilmuvad otse meie dokumendihaldussüsteemi. Sellisel juhul on asjaajamine kiirem ja isikuandmete töötlemist on vähem (jääb ära e-kirja edastamise registreerimiseks või pabertaotluse üleslaadimine). Samuti võime olla kindlad, et meile edastatud isikuandmed on õiged, kuna need tulevad riiklikust registrist.

Teie taotluse ja sellega seotud dokumentide säilitustähtajad tulenevad vastavast eriseadusest ja need on kajastatud ametiasutuse dokumentide loetelus.