Aivar Aleksejev

Kambja Vallavolikogu esimees

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Valimisliit Hoiame Head

tel +372 513 8685
e-post aivar.aleksejev@kambja.ee

 

Erakondlik kuuluvus: puudub

Sünniaeg: 23.05.1965

Haridus: kõrgharidus

 

Olen sündinud Tartus. Tartu 7. Keskkoolist (praegune Karlova kool) sain keskhariduse. Kõrghariduse omandasin Eesti Põllumajanduse Akadeemias, olen diplomeeritud elektriinsener. Elu- ja töökohad minu senisel eluteel on jäänud 10 kilomeetri raadiusse Tartust. Olen abielus, perest on sirgunud kaks täiskasvanud last.

Praeguses Kambja vallas olen elanud 1993. aastast. Vallavolikokku valituks olen osutunud alates 1996. aasta valimistest, kokku kaheksal korral. Volikogu liige olen seni olnud ühes koosseisus ning vastvalitud volikogus olen volikogu esimees. Vahepealsed kakskümmend kaks aastat olen teinud vallavanema tööd – algul Ülenurme ja viimased neli aastat Kambja vallas.

 

Vallavolikogu esimees:

  • korraldab vallavolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab vallavolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;
  • esindab valda ja vallavolikogu vastavalt seadusega, käesoleva põhimäärusega ning vallavolikogu poolt antud pädevusele;
  • koostab vallavolikogu istungi päevakorra projekti;
  • kirjutab alla vallavolikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teistele vallavolikogu dokumentidele;
  • korraldab arupärimistele ja avaldustele vastamist;
  • otsustab vallavolikogu liikme teenistuslähetusse saatmise;
  • annab vallavolikogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  • täidab muid talle seadusega, põhimäärusega ja teiste õigusaktidega pandud ülesandeid.