Teede korrashoid

21.03.19

Kambja Vallavalitsus teostab teede korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutuseks määratud erateed). Riigiteid haldab maanteeamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK.

 

Talihoole ehk lumelükkamine

Vallavalitsus palub kinnistuomanikel mõelda ja tegutseda selle nimel, et lumetõrjetraktorid saaksid (ka pimedas) muretumalt ja tõhusamalt oma tööd teha.

Kui teie kinnistule viivate sissesõiduteede ääres või väravate juures on dekoratiivkive ja muid väikeobjekte, mis lume alt välja ei paista ja võivad seega lumelükkamise käigus viga saada või ka traktorit kahjustada, tuleks sellised kohad kindlasti tähistada. Tähistus võiks kanda ka helkurit, et see oleks nähtav ka pimedas.

Vajalik oleks ka üle vaadata, et teeäärsete hekkide ja puude oksad ei takistaks ega kahjustaks lumetõrjetraktorit.

 

Liikluse piiramine kohalikel teedel

2.07.19

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu otsustas Kambja Vallavalitsus keelata Kambja vallas alates 15. märtsist 2019 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine järgmistel kohaliku omavalitsuse teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel:
 

Ülenurme piirkond

Tee nr Tee nimi
9490089 Tõrvandi tee
9490099 Väikenäki tee
9490101 Kaselehe tee
9490103 Näki tee
9490104 Väetiseküün – Lennuväli
9490105 Laane – Läti küla
9490107 Täsvere – Läti küla
9490111 Sulbi – Järva – Sultsi
9490120 Mudaniku – Nuia
9490121 Kõivalutse – Nuia
9490136 Kikerpilli – Kuivakuru
9490137 Põdra tee
9490142 Virumõisa – Reolasoo
9490143 Paltseri – Jüritalu
9490145 Mäkardi – Rekkeri
9490148 Räni – Raudtee
9490162 Ränirahnu tee
9490163 Viirpuu tänav
9490164 Kivimetsa tee
9490175 Kannistiku tee
9490176 Haage- Lesta
9490213 Haaviku tee
9490220 Kleini – Solba

 

Kambja piirkond

Tee nr Tee nimi
2820019 Rebase – Kõrkküla tee
2820025 Maidla – Kadaka tee
2820047 Kopa – Peeda tee
2820068 Suuremäe tee
2820083 Paali – Raanitsa tee
2820105 Pulli – Pirnaku tee
2820106 Raanitsa – Pärtli tee
2820115 Kammeri – Lutike tee
2820123 Savi – Peeda tee
2820133 Sulu tee
2820146 Kavandu – Loku tee
2820188 Külma – Kõrkküla tee

 

Liikluspiiranguga teel on lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veoautode liiklus ainult vallavalitsuse väljastatud eriloa alusel, välja arvatud prügiveoautod, eriteenistuse sõidukid ning maakonnaliinide bussid, mille liiklemine liikluspiiranguga teel on lubatud ilma vallavalitsuse eriloata.

Piirang kehtib kuni piirangut tühistava korralduse ilmumiseni.