Teated

« Tagasi

Vallavolikogu alaliste komisjonide kinnitamine

Kambja vallavolikogu otsustas 22.11.2016 toimunud istungil moodustada järgmised vallavolikogu alatised komisjonid ja valis neile esi- ja aseesimehed ning revisjonikomisjonile ka liikme:

revisjonikomisjon, mille ülesanded on kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste või Kambja valla valitseva mõju alla oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning Kambja valla vara kasutamise sihipärasust, samuti kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist.

Triin Nõmmistu - esimees

Olavi Jänes - aseesimees

Virgo Kurist - liige

 

majanduskomisjon, mille tegevusvaldkonnad on eelarve, eelarvestrateegia, vallavara ja arengukavade koordineerimise küsimused.

 Tarmo Kleimann - esimees

 Kuldar Lepik - aseesimees

 

haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnad on haridus-, kultuuri- ja spordiküsimused.

 Rauno Kiuru - esimees

 Margot Võsokov - aseesimees

 

arengu- ja planeerimiskomisjon, mille tegevusvaldkonnad on maa- , keskkonnakaitse, planeeringute ja kommunaalmajanduse küsimused.

 Toomas Arumägi - esimees

 Alan Uibo - aseesimees

 

sotsiaalkomisjon, mille tegevusvaldkond on sotsiaal- ja lastekaitse küsimused.

 Brit Mesipuu - esimees

 Liis Rosin - aseesimees