Probleemidest seoses lumelükkamisega teatada abivallavanem Ivar Tedremale, tel 741 6450 või 501 1587.  

Lumetõrjest

Probleemidest seoses lumelükkamisega teatada abivallavanem Ivar Tedremale, tel 741 6450 või 501 1587.  

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haldusjuhi ja ehitusspetsalisti ametikoha täitmiseks.   HALDUSJUHT Haldusjuhi ametikoha eesmärk on valla taristu ning...

Konkurss haldusjuhi ja ehitusspetsialisti ametikohale

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haldusjuhi ja ehitusspetsalisti ametikoha täitmiseks.   HALDUSJUHT Haldusjuhi ametikoha eesmärk on valla taristu ning...

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvooru 2019. a I poolaastaks. Taotlus esitada 10. jaanuariks 2019 kella 16.00 e-kirjaga aadressile ...

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvoor

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvooru 2019. a I poolaastaks. Taotlus esitada 10. jaanuariks 2019 kella 16.00 e-kirjaga aadressile ...

MTÜ Õnnemaa võtab tööle noorsootöötaja.

Tööle võetakse noorsootöötaja

MTÜ Õnnemaa võtab tööle noorsootöötaja.

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. detsembril 2018. a algusega kell 17:00 Kambja vallamaja saalis Kambja alevikus Kesk tn 2.

Kutse Vallavolikogu istungile

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. detsembril 2018. a algusega kell 17:00 Kambja vallamaja saalis Kambja alevikus Kesk tn 2.

Kambja vallavalitsus korraldas kirjaliku enampakkumine sõiduauto Opel Zafira võõrandamiseks. Tähtajaks laekus üks pakkumine, mis ei vastanud pakkumise vorminõuetele. Vallavalitsus...

Vallavara võõrandamise enampakkumise nurjunuks tunnistamine, uue enampakkumise korraldamine

Kambja vallavalitsus korraldas kirjaliku enampakkumine sõiduauto Opel Zafira võõrandamiseks. Tähtajaks laekus üks pakkumine, mis ei vastanud pakkumise vorminõuetele. Vallavalitsus...

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. november kuni 10. detsember 2018.

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 planeeringu väljapanek

Ülenurme aleviku Pargi tn 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26. november kuni 10. detsember 2018.

Kambja vallas kehtib uus välireklaami paigaldamise eeskiri, millega sätestatakse reklaami paigaldamise tingimused, paigaldamisloa taotlemise kord ning reklaamimaksu tasumine. Välireklaami...

Kehtib uus välireklaamipaigaldamise eeskiri

Kambja vallas kehtib uus välireklaami paigaldamise eeskiri, millega sätestatakse reklaami paigaldamise tingimused, paigaldamisloa taotlemise kord ning reklaamimaksu tasumine. Välireklaami...

Ettepanekuid on võimalik esitada kuni 9. oktoobrini

Valminud on valla arengukava aastateks 2019-2022

Ettepanekuid on võimalik esitada kuni 9. oktoobrini

Ülenurme valla geoinfosüsteemile pääseb ligi aadressil  http://service. eomap.ee/ülenurmevald/ Geoinfosüsteemi võimalused avalikule kasutajale Vaadata ja navigeerida...

Ülenurme valla geoportaal

Ülenurme valla geoinfosüsteemile pääseb ligi aadressil  http://service. eomap.ee/ülenurmevald/ Geoinfosüsteemi võimalused avalikule kasutajale Vaadata ja navigeerida...

Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas Tartumaa maakonnaplaneering 2030+.

Maakonnaplaneeringu kehtestamine

Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas Tartumaa maakonnaplaneering 2030+.

Õpilastele on maakonnasisestel bussiliinidel sõitmine tasuta. Nendel bussidel on ees silt TASUTA. Tasuta sõidu õigus ei laiene kommertsliinidele (näiteks Taisto Liinid). Vallavalitsus...

Õpilaste bussisõidust kommertsliinidel

Õpilastele on maakonnasisestel bussiliinidel sõitmine tasuta. Nendel bussidel on ees silt TASUTA. Tasuta sõidu õigus ei laiene kommertsliinidele (näiteks Taisto Liinid). Vallavalitsus...

Ülenurme aleviku Villa kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.08 kuni 28.08.2018

Villa planeeringu väljapanek

Ülenurme aleviku Villa kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.08 kuni 28.08.2018

PÜHAPÄEVAL, 12 AUGUSTIL KELL 12.00
2018. aastal toetab Kambja vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale...

Ranitsatoetus aitab kooli minna!

2018. aastal toetab Kambja vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale...

Kambja vald on üks kolmekümne viiest Eestimaa omavalitsusest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud noortegarantii tugisüsteemi projektis, et olla abiks oma 16–26-aastastele noortele töö...

Kambja vald aitab noortel tööd leida ja õpinguid jätkata

Kambja vald on üks kolmekümne viiest Eestimaa omavalitsusest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud noortegarantii tugisüsteemi projektis, et olla abiks oma 16–26-aastastele noortele töö...

Kambja Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI, LASTEAIAÕPETAJA, ÕPETAJAABI JA TERVISETÖÖTAJA 1,0 ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg  on 14. august 2018. ...

Konkurss logopeedi, lasteaiaõpetaja, õpetajaabi ja tervisetöötaja ametikoha täitmiseks

Kambja Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI, LASTEAIAÕPETAJA, ÕPETAJAABI JA TERVISETÖÖTAJA 1,0 ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg  on 14. august 2018. ...

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse tegevuse taotlusvooru 2018 II poolaastaks. Taotlus esitada  20. juuniks 2018 kella 15.00 e-postile:  maia.uibo@kambja.ee

Huvihariduse tegevuse taotlusvoor II poolaastaks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse tegevuse taotlusvooru 2018 II poolaastaks. Taotlus esitada  20. juuniks 2018 kella 15.00 e-postile:  maia.uibo@kambja.ee

Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tuua kogumiskonteineritesse: Kambja alevikus, Männi 9 taga parklas Vana-Kuuste külas Kuuste kool juures Pangodi külas Unipiha kooli juures. ...

Suuremõõtmeliste jäätmete kogumine 26. ja 27. mail

Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tuua kogumiskonteineritesse: Kambja alevikus, Männi 9 taga parklas Vana-Kuuste külas Kuuste kool juures Pangodi külas Unipiha kooli juures. ...

KAMBJA PÕHIKOOL   Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA (tähtajatu leping) ning LOODUSAINETE ÕPETAJA (tähtajaline leping). ...

Konkurss ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning loodusainete õpetaja töökohale

KAMBJA PÕHIKOOL   Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA (tähtajatu leping) ning LOODUSAINETE ÕPETAJA (tähtajaline leping). ...