Teated

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Karikakra tn 35 krundi...

Tõrvandi aleviku Karikakra tn 35 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kambja Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Tõrvandi alevikus asuva Kõivu 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Karikakra tn 35 krundi...

Koolilõpetaja stipendiumi eesmärk on tunnustada gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kambja...

Vallavolikogu kehtestas koolilõpetaja stipendiumi

Koolilõpetaja stipendiumi eesmärk on tunnustada gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kambja...

Kambja valla 2021. aasta I lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel: Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes; Riigieelarvest on...

Vallavolikogu kinnitas 2021. aasta I lisaeelarve

Kambja valla 2021. aasta I lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel: Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes; Riigieelarvest on...

Vallavolikogu võttis 21.09.2021 istungil vastu otsuse, mille järgi vald liitub mittetulundusühinguga. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK), mis asutati 2003. aastal 24 omavalitsusüksuse poolt,...

Valla osalemine MTÜ-s Eesti Jäätmehoolduskeskus

Vallavolikogu võttis 21.09.2021 istungil vastu otsuse, mille järgi vald liitub mittetulundusühinguga. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK), mis asutati 2003. aastal 24 omavalitsusüksuse poolt,...

Vallavolikogu 21.09.2021 istungil vastu võetud otsusega algatatakse Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneering ja kinnitatakse lähteseisukohad. Vastavalt eelhinnangule...

Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Vallavolikogu 21.09.2021 istungil vastu võetud otsusega algatatakse Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneering ja kinnitatakse lähteseisukohad. Vastavalt eelhinnangule...

Vallavalitsuse poole pöördus Soinaste külas asuva Rõika kinnistu (katastriüksus 94901:006:0718) omanik AS Baltwood taotlusega temale kuuluva kinnistuga piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva...

Rõika teed ei kavandata munitsipaalomandisse

Vallavalitsuse poole pöördus Soinaste külas asuva Rõika kinnistu (katastriüksus 94901:006:0718) omanik AS Baltwood taotlusega temale kuuluva kinnistuga piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva...

17. oktoobril toimuvateks kohalike omavalitsuste volikogude valimistel hääletamise korraldamiseks valimisjaoskondades moodustab volikogu vähemalt viieliikmelised jaoskonnakomisjonid. ...

Moodustati jaoskonnakomisjonid

17. oktoobril toimuvateks kohalike omavalitsuste volikogude valimistel hääletamise korraldamiseks valimisjaoskondades moodustab volikogu vähemalt viieliikmelised jaoskonnakomisjonid. ...

Tutvu Kuuste kooli uue arengukavaga

Kuuste kooli arengukava 2021 - 2026 väljapanek

Tutvu Kuuste kooli uue arengukavaga

Kambja valla   eelarvestrateegia aastateks 2022 kuni 2025  avalik väljapanek toimub 13. september kuni 27. september . Ettepanekuid oodatakse 27. septembriks aadressile ...

Valla eelarvestrateegia avalik väljapanek

Kambja valla   eelarvestrateegia aastateks 2022 kuni 2025  avalik väljapanek toimub 13. september kuni 27. september . Ettepanekuid oodatakse 27. septembriks aadressile ...

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel, esitatud kandideerimisdokumentide ja liisuheitmise tulemuste alusel registreeris Kambja valla valimiskomisjon 17. oktoobril 2021. a...

Valimiskomisjon registreeris kandidaadid vallavolikogu valimisteks

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel, esitatud kandideerimisdokumentide ja liisuheitmise tulemuste alusel registreeris Kambja valla valimiskomisjon 17. oktoobril 2021. a...

Kambja Vallavalitsus algatas 26.08.2021 korraldusega nr 3265 Soinaste külas asuva Lehise maaüksuse (kü tunnus 94901:006:0687) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. ...

Soinaste küla Lehise detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 26.08.2021 korraldusega nr 3265 Soinaste külas asuva Lehise maaüksuse (kü tunnus 94901:006:0687) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. ...

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi peretöötaja ametikohta täitmiseks Peamised tööülesanded ametikohal: toetab, nõustab ja juhendab perekonda probleemide lahendamisel ja...

Konkurss peretöötaja ametikoha täitmiseks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi peretöötaja ametikohta täitmiseks Peamised tööülesanded ametikohal: toetab, nõustab ja juhendab perekonda probleemide lahendamisel ja...

Kandidaatide esitamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel toimub 18.08 - 07.09.2021.

Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandidaatide esitamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel toimub 18.08 - 07.09.2021.

SA Aarike Hooldekeskus nõukogu kuulutab välja konkursi teise juhatuse liikme leidmiseks.

Konkurss juhatuse liikme leidmiseks

SA Aarike Hooldekeskus nõukogu kuulutab välja konkursi teise juhatuse liikme leidmiseks.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Kambja vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. Kambja vallavalitsus on saanud...

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Kambja vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. Kambja vallavalitsus on saanud...