Teated

Tõrvandi lasteaed Rüblik otsib, seoses laienemisega, oma toredasse kollektiivi rühmaõpetajaid, eripedagoogi ja logopeedi.

Tõrvandi lasteaed pakub tööd õpetajatele, eripedagoogile ja logopeedile

Tõrvandi lasteaed Rüblik otsib, seoses laienemisega, oma toredasse kollektiivi rühmaõpetajaid, eripedagoogi ja logopeedi.

Räni, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus ning Laane, Raanitsa, Reola, Sirvaku, Soinaste, ja Soosilla külas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Räni, Tõrvandi ja Ülenurme alevikus ning Laane, Raanitsa, Reola, Sirvaku, Soinaste, ja Soosilla külas.

01. oktoobrist kehtib uus soojusenergia müügihind Ülenurme, Tõrvandi ja Uhti kaugküttevõrgu tarbijatele.

Soojusenergia müügihind

01. oktoobrist kehtib uus soojusenergia müügihind Ülenurme, Tõrvandi ja Uhti kaugküttevõrgu tarbijatele.

Pangodi külas
Ettepanekuid saab saata 10. novembrini 2020
Tõrvandi lasteaed Rüblik otsib oma toredasse kollektiivi MAJANDUSJUHATAJAT  (1,0)   kelle tööülesanneteks on: lasteaia infrastruktuuri häireteta toimimise...

Tõrvandi lasteaed Rüblik võtab tööle majandusjuhataja

Tõrvandi lasteaed Rüblik otsib oma toredasse kollektiivi MAJANDUSJUHATAJAT  (1,0)   kelle tööülesanneteks on: lasteaia infrastruktuuri häireteta toimimise...

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust detailplaneeringu täpsustamiseks, mille kohta oodatakse arvamusi hiljemalt 06.10.2020

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust detailplaneeringu täpsustamiseks, mille kohta oodatakse arvamusi hiljemalt 06.10.2020

2019 aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava , milles lepiti kokku eesmärkides aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on: Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu-...

Valla elanike rahuloluküsitlus

2019 aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava , milles lepiti kokku eesmärkides aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on: Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu-...

Tunnuslause on lühike, hästi meelde jääv ning ilmekas lause või väide. Kambja vallavalitsus kutsus osalema valla tunnuslause ideekorjel. Osalema olid oodatud nii väikesed kui ka suured Kambja...

Kambja valla tunnuslause konkurss

Tunnuslause on lühike, hästi meelde jääv ning ilmekas lause või väide. Kambja vallavalitsus kutsus osalema valla tunnuslause ideekorjel. Osalema olid oodatud nii väikesed kui ka suured Kambja...

Kambja vallavalitsus otsib ühendatud vallalehele Olevik ja Koduvald uut nime!

Otsime Kambja valla lehele uut nime!

Kambja vallavalitsus otsib ühendatud vallalehele Olevik ja Koduvald uut nime!

Kambja, Räni, Tõrvandi, Ülenurme alevikus, Kammeri, Lemmatsi, Raanitsa, Soinaste, Suure-Kambja, Uhti ja Õssu külas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Kambja, Räni, Tõrvandi, Ülenurme alevikus, Kammeri, Lemmatsi, Raanitsa, Soinaste, Suure-Kambja, Uhti ja Õssu külas.

Kullagal, Külitsel, Lemmatsis, Lepikul, Paalis, Pühis, Reolas, Sulus, Uhtil, Visnapuul, Vana-Kuustes.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Kullagal, Külitsel, Lemmatsis, Lepikul, Paalis, Pühis, Reolas, Sulus, Uhtil, Visnapuul, Vana-Kuustes.

Ettepanekuid arengukava kohta saab esitada kuni 16. septembrini.

Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava eelnõu väljapanek

Ettepanekuid arengukava kohta saab esitada kuni 16. septembrini.

Kambja Vallavalitsuse juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele 2020/21 õppeaasta töö korraldamiseks

Juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele

Kambja Vallavalitsuse juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele 2020/21 õppeaasta töö korraldamiseks

Kambja vallavalitsuse 2. juuli 2020 korraldustega nr 1981 ja 1982 kinnitati hajaasustuse programmist 2020-ndal aastal toetuse saajad. Vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruse nr 14...

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2020. aastal

Kambja vallavalitsuse 2. juuli 2020 korraldustega nr 1981 ja 1982 kinnitati hajaasustuse programmist 2020-ndal aastal toetuse saajad. Vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruse nr 14...

Külitse, Lemmatsi, Reola, Räni, Sirvaku, Soinaste, Täsvere, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Külitse, Lemmatsi, Reola, Räni, Sirvaku, Soinaste, Täsvere, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Kaatsi, Kavandu, Palumäe, Pühi, Virulase ja Õssu asulas.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Kaatsi, Kavandu, Palumäe, Pühi, Virulase ja Õssu asulas.

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Ülenurme vallavolikogu 16.06.2015 määruse nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord" ning Kambja...

Volikogu tunnistas kehtetuks 8 määrust

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Ülenurme vallavolikogu 16.06.2015 määruse nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord" ning Kambja...

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi ning saadab need arvamuse saamiseks riigikantseleile. Kambja vallavolikogu 30.06.2020 otsus nr 112 

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi ning saadab need arvamuse saamiseks riigikantseleile. Kambja vallavolikogu 30.06.2020 otsus nr 112 

Vallavolikogu lubas vallavalitsusel korraldada riigihange Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks.

Riigihanke lubamine Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks

Vallavolikogu lubas vallavalitsusel korraldada riigihange Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 4