Teated

Kambja vallavolikogu istung toimub teisipäeval 26.05.2020 algusega kell 17.00 meet.google veebikeskkonnas ja soovijatele elektrooniliselt.

Kutse vallavolikogu istungile

Kambja vallavolikogu istung toimub teisipäeval 26.05.2020 algusega kell 17.00 meet.google veebikeskkonnas ja soovijatele elektrooniliselt.

Tõrvandis, Ränil, Reolas, Ülenurmel, Soinastes, Lemmatsis, Külistes, Laanes ja Täsveres.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tõrvandis, Ränil, Reolas, Ülenurmel, Soinastes, Lemmatsis, Külistes, Laanes ja Täsveres.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14.08.2020.

Huvihariduse toetuste taotlusvooru tähtaja pikendamine

Taotluste esitamise tähtaeg on 14.08.2020.

Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0771) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Külitse aleviku Haage tee 29 planeeringu väljapanek

Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0771) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Kambja vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu. Vastuvõtule soovijal tuleb ametnikuga kohtumiseks leppida eelnevalt kokku aeg. Vallavalitsuses Ülenurmel...

Vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu

Kambja vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu. Vastuvõtule soovijal tuleb ametnikuga kohtumiseks leppida eelnevalt kokku aeg. Vallavalitsuses Ülenurmel...

Ülenurmel, Tõrvandis, Soinastes, Lemmatsis, Laane külas.

Ehitus- ja kasutusload

Ülenurmel, Tõrvandis, Soinastes, Lemmatsis, Laane külas.

Ülenurme lasteaed Nurmepesa ootab alates juulist tööle lasteaiaõpetajat

Tööle võetakse lasteaiaõpetaja

Ülenurme lasteaed Nurmepesa ootab alates juulist tööle lasteaiaõpetajat

Keskusalale planeeritakse multifunktsionaalne vallakeskuse hoone, koolimaja ning teisi ühiskondlike hooneid ja rajatisi nagu lipuväljak, spordirajatised, virgetusalad jne.

Tõrvandi keskusala detailplaneeringu algatamine

Keskusalale planeeritakse multifunktsionaalne vallakeskuse hoone, koolimaja ning teisi ühiskondlike hooneid ja rajatisi nagu lipuväljak, spordirajatised, virgetusalad jne.

  Peamised tööülesanded: Kambja valla finantstegevuse ja raamatupidamise korraldamine ning finantsosakonna juhtimine; valla eelarvestrateegia koostamine; valla eelarve...

Kambja vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi finantsjuhi ametikoha täitmiseks

  Peamised tööülesanded: Kambja valla finantstegevuse ja raamatupidamise korraldamine ning finantsosakonna juhtimine; valla eelarvestrateegia koostamine; valla eelarve...

Reolas, Õssul, Soinastes, Tõrvandis

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Reolas, Õssul, Soinastes, Tõrvandis

Rebase ja Virulase külas
Vallavalitsus tegi vallavolikogule ettepaneku renoveerida Ülenurme gümnaasiumi staadion. Tööde ehitusprojekti järgne maksumus koos käibemaksuga on kuni 973 408 eurot, millest 210 000 eurot...

Vallavolikogu kinnitas Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapi

Vallavalitsus tegi vallavolikogule ettepaneku renoveerida Ülenurme gümnaasiumi staadion. Tööde ehitusprojekti järgne maksumus koos käibemaksuga on kuni 973 408 eurot, millest 210 000 eurot...

Vallavolikogu andis nõusoleku Kambja vallale kuuluvatele kinnistutele seatud hoonestusõiguse tähtaja pikendamiseks-seadmiseks AS Emajõe Veevärk kasuks.

Emajõe Veevärgile hoonestus- ja kasutusõiguse pikendamine-seadmine

Vallavolikogu andis nõusoleku Kambja vallale kuuluvatele kinnistutele seatud hoonestusõiguse tähtaja pikendamiseks-seadmiseks AS Emajõe Veevärk kasuks.

Vallavolikogu nõustus hoonestusõiguse seadmisega otsustuskorras Kambja alevikus asuvale Männi tn 2a kinnistule Tõrvandi päästeseltsi kasuks.

Tõrvandi päästeseltsile hoonestusõigus Kambjas

Vallavolikogu nõustus hoonestusõiguse seadmisega otsustuskorras Kambja alevikus asuvale Männi tn 2a kinnistule Tõrvandi päästeseltsi kasuks.

Vallavolikogu määras AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kümneks aastaks vee-ettevõtjaks Kambja valla Külitse aleviku piirkonnas ja kehtestas tema tegevuspiirkonna. Kambja valla...

Veeettevõtja määramine Külitsel

Vallavolikogu määras AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kümneks aastaks vee-ettevõtjaks Kambja valla Külitse aleviku piirkonnas ja kehtestas tema tegevuspiirkonna. Kambja valla...

Soinastes, Tõrvandis, Ülenurmel ja Suure-Kambjas

Ehitus- ja kasutuslubade väljastamine

Soinastes, Tõrvandis, Ülenurmel ja Suure-Kambjas

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia pargi ja Saia kinnistutel.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia pargi ja Saia kinnistutel.

Kambja vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tõrvandi alevikus Papli 5/1 II korrusel kolme bürooruumi äriruumidena üürile andmiseks.

Enampakkumine äriruumide üürile andmiseks

Kambja vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tõrvandi alevikus Papli 5/1 II korrusel kolme bürooruumi äriruumidena üürile andmiseks.

Kambja vallavalitsus keelab Kambja vallas alates 9. märtsist 2020 liiklemise veokitele täismassiga üle 8 tonni.

Liikluse piiramine kohalikel teedel

Kambja vallavalitsus keelab Kambja vallas alates 9. märtsist 2020 liiklemise veokitele täismassiga üle 8 tonni.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2