Avalik väljapanek toimub 01.–15.11.
Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused

Ehitus- ja kasutusload

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused

Kambja Vallavalitsus määras: Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kaseoru katastriüksuse (katastritunnus 94901:005:0998 ) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid...

Katastriüksuste jagamised, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramised

Kambja Vallavalitsus määras: Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kaseoru katastriüksuse (katastritunnus 94901:005:0998 ) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid...

Kambja Vallavalitsus algatas 03. oktoobril Räni alevikus asuva Aida maaüksuse (kü tunnus 94901:005:1119) ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Räni aleviku Aida maaüksuse ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 03. oktoobril Räni alevikus asuva Aida maaüksuse (kü tunnus 94901:005:1119) ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused: Ehitusload Soinaste külas Tartu mnt 67 puurkaevu ümberehitamiseks (ehr kood 221304047);  Laane külas Väike-Näki tee...

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused: Ehitusload Soinaste külas Tartu mnt 67 puurkaevu ümberehitamiseks (ehr kood 221304047);  Laane külas Väike-Näki tee...

Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020 kuni 2030 avalik väljapanek toimub 01. kuni 14. oktoobrini . Ettepanekuid oodatakse 15. oktoobriks.

Arengukava ja eelarvestrateegia väljapanek

Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020 kuni 2030 avalik väljapanek toimub 01. kuni 14. oktoobrini . Ettepanekuid oodatakse 15. oktoobriks.

Kambja Vallavalitsuse 5.09.2019 korraldusega nr 1325 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räni alevikus Kogre tee 1 maaüksuse detailplaneering. ...

Räni aleviku Kogre tee 1 planeeringu väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 5.09.2019 korraldusega nr 1325 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räni alevikus Kogre tee 1 maaüksuse detailplaneering. ...

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib valla elanikuna registreeritud 7- 19-aastastele noortele pakutava huvihariduse ja huvitegevuse toetamist, toetuse taotluse menetlemist ja...

Kehtestati noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib valla elanikuna registreeritud 7- 19-aastastele noortele pakutava huvihariduse ja huvitegevuse toetamist, toetuse taotluse menetlemist ja...

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib Kambja valla eelarvest eraüldhariduskooli pidaja tegevuskulude katmises osalemise tingimused ja korra alates uuest aastast. Teiste nõuete...

Seati sisse erakoolide tegevuskulude katmises osalemise kord

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib Kambja valla eelarvest eraüldhariduskooli pidaja tegevuskulude katmises osalemise tingimused ja korra alates uuest aastast. Teiste nõuete...

Kambja Vallavolikogu võttis vastu valla 2019. aasta I lisaeelarve kogumahus -256 919 eurot.

Vallavolikogu võttis vastu lisaeelarve

Kambja Vallavolikogu võttis vastu valla 2019. aasta I lisaeelarve kogumahus -256 919 eurot.

Alates  esmaspäevast, 23. septembrist  jõustuvad muudatused: Kammeri – Pangodi – Aarike – Kambja bussi väljumisajad hommikul: Kammerist 7.15, Pangodist 7.35, ...

Muudatused koolibussiliinidel

Alates  esmaspäevast, 23. septembrist  jõustuvad muudatused: Kammeri – Pangodi – Aarike – Kambja bussi väljumisajad hommikul: Kammerist 7.15, Pangodist 7.35, ...

Alates 2019. aasta sügisest võtab vald kasutusele programmi SPOKU – see on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule. Meie...

SPOKU

Alates 2019. aasta sügisest võtab vald kasutusele programmi SPOKU – see on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule. Meie...

Vallavolikogu võttis vastu Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise korra .  Määruse kehtestab valla...

Ühtne arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vallavolikogu võttis vastu Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise korra .  Määruse kehtestab valla...

Vallavolikogu kinnitas alates 25. augustist Soinaste ja Tõrvandi lasteaiale ning 1. septembrist Kambja lasteaiale kehtiva uue põhimääruse.    Soinaste Lasteaia Laululind...

Kolmel lasteaial uued põhimäärused

Vallavolikogu kinnitas alates 25. augustist Soinaste ja Tõrvandi lasteaiale ning 1. septembrist Kambja lasteaiale kehtiva uue põhimääruse.    Soinaste Lasteaia Laululind...

Vallavolikogu kehtestas kolm kaugküttepiirkonda, mis hõlmavad kinnistuid Ülenurme, Tõrvandi ja Kambja alevikus ning Uhti külas. Kambja valla maaalal olemasolevad kaugküttevõrke säilitatakse...

Kehtestati kaugküttepiirkonnad

Vallavolikogu kehtestas kolm kaugküttepiirkonda, mis hõlmavad kinnistuid Ülenurme, Tõrvandi ja Kambja alevikus ning Uhti külas. Kambja valla maaalal olemasolevad kaugküttevõrke säilitatakse...

Vallavolikogu võttus vastu  Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031 .

Kinnitati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Vallavolikogu võttus vastu  Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031 .

1. juulil jõustuvad perekonnaseisutoimingute seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muudatused, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes...

Alates 1. juulist ei registreerita Kambja vallavalitsuses surmasid

1. juulil jõustuvad perekonnaseisutoimingute seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muudatused, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes...