Teated

Kambja vallavolikogu kinnitas 01.12.2021 toimunud istungil volikogu alatiste komisjonide liikmed. Iga komisjoni liikmed esitas kinnitamiseks vastava komisjoni esimees. Koos juba eelnevalt...

Vallavolikogu komisjonide liikmete kinnitamine

Kambja vallavolikogu kinnitas 01.12.2021 toimunud istungil volikogu alatiste komisjonide liikmed. Iga komisjoni liikmed esitas kinnitamiseks vastava komisjoni esimees. Koos juba eelnevalt...

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus algatas oma 07.04.2021 otsusega nr 7 Tartumaa kliima- ja energiakava koostamise protsessi ja 23.11.2021 otsusega nr 95 on välja kuulutanud riigihanke kava...

Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamise hanke väljakuulutamine

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus algatas oma 07.04.2021 otsusega nr 7 Tartumaa kliima- ja energiakava koostamise protsessi ja 23.11.2021 otsusega nr 95 on välja kuulutanud riigihanke kava...

Kambja vallavalitsus võttis 04.11.2021.a korraldusega nr 3544 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneeringu. Koostatud...

Õssu küla Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneeringu väljapanek

Kambja vallavalitsus võttis 04.11.2021.a korraldusega nr 3544 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneeringu. Koostatud...

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi juristi ametikoha täitmiseks puuduva ametniku asendamise ajaks.

Konkurss juristi ametikoha täitmiseks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi juristi ametikoha täitmiseks puuduva ametniku asendamise ajaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.12.2021 kuni 23.12.2021.

Talvikese küla Tuuletee maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.12.2021 kuni 23.12.2021.

Kambja vald kuulutab välja konkursi VALLAVANEMA valimiseks.

Konkurss Kambja vallavanema valimiseks

Kambja vald kuulutab välja konkursi VALLAVANEMA valimiseks.

Kambja vallavolikogu otsustas 22.11.2016 toimunud istungil moodustada järgmised vallavolikogu alatised komisjonid ja valis neile esi- ja aseesimehed ning revisjonikomisjonile ka liikme.

Vallavolikogu alaliste komisjonide kinnitamine

Kambja vallavolikogu otsustas 22.11.2016 toimunud istungil moodustada järgmised vallavolikogu alatised komisjonid ja valis neile esi- ja aseesimehed ning revisjonikomisjonile ka liikme.

Kambja Vallavolikogu otsustas 22. novembri istungil korraldada avalik konkurss Kambja valla vallavanema valimiseks ja kinnitada kandidaadilt oodatavad oskused ja omadused ning konkursi tingimused.

Vallavolikogu kinnitas vallavanema konkursi tingimused

Kambja Vallavolikogu otsustas 22. novembri istungil korraldada avalik konkurss Kambja valla vallavanema valimiseks ja kinnitada kandidaadilt oodatavad oskused ja omadused ning konkursi tingimused.

Kambja Vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3346 Räni alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse (kü tunnus 94901:001:0402) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas...

Räni aleviku Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3346 Räni alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse (kü tunnus 94901:001:0402) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas...

Kambja vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti 13 poolthäälega vallavolikogu esimeheks volikogu liige Aivar Aleksejev (valimisliit Hoiame Head). Aseesimeheks valiti 13 poolthäälega...

Kambja vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine

Kambja vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti 13 poolthäälega vallavolikogu esimeheks volikogu liige Aivar Aleksejev (valimisliit Hoiame Head). Aseesimeheks valiti 13 poolthäälega...

Kambja vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimub 16.11.2021 algusega kell 16.00 Ringtee 1 saalis, Tõrvandi alevikus.

Kambja vallavolikogu uue koosseisu kokkukutsumine

Kambja vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimub 16.11.2021 algusega kell 16.00 Ringtee 1 saalis, Tõrvandi alevikus.

Kambja valla valimiskomisjon registreeris kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning 17. oktoobril 2021. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli...

Kambja vallavolikogu asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimine

Kambja valla valimiskomisjon registreeris kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning 17. oktoobril 2021. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli...

Kambja valla valimiskomisjon registreeris kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning 17. oktoobril 2021. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli...

Kambja vallavolikogu liikmete registreerimine

Kambja valla valimiskomisjon registreeris kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning 17. oktoobril 2021. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli...

Kambja vallavalitsus algatas 04.11.2021 korraldusega nr 3543 Sulu külas asuva Künka maaüksuse (kü tunnus 28201:001:0040) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. ...

Sulu küla Künka maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 04.11.2021 korraldusega nr 3543 Sulu külas asuva Künka maaüksuse (kü tunnus 28201:001:0040) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. ...

Kambja vallavalitsus algatas 04.11.2021 korraldusega nr 3542 Laane külas asuva Tammelehe maaüksuse (kü tunnus 94901:001:0219) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas...

Laane küla Tammelehe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kambja vallavalitsus algatas 04.11.2021 korraldusega nr 3542 Laane külas asuva Tammelehe maaüksuse (kü tunnus 94901:001:0219) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas...

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi 01.09.2023 avatava Tõrvandi põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tõrvandi põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi 01.09.2023 avatava Tõrvandi põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kambja Vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3344 Sulu külas asuva Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu algatamise eesmärk on...

Sulu küla Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3344 Sulu külas asuva Järvesoo tee 3 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu algatamise eesmärk on...

Kambja Vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3339 Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0755) detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Külitse aleviku Haaviku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 09.09.2021 korraldusega nr 3339 Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0755) detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Kambja Vallavalitsus algatas 29.04.2021 korraldusega nr 2835 Külitse alevikus asuvate Teeserva ja Metspõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Külitse aleviku Teeserva ja Metsapõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 29.04.2021 korraldusega nr 2835 Külitse alevikus asuvate Teeserva ja Metspõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Kambja Vallavalitsus algatas 11.02.2021 korraldusega nr 2569 Räni alevikus asuva Kristalli tn 2 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu algatamise eesmärk on...

Räni aleviku Kristalli tn 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 11.02.2021 korraldusega nr 2569 Räni alevikus asuva Kristalli tn 2 maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu algatamise eesmärk on...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2