Kambja vallamaja (Pargi 2, Ülenurme) ja Kambja teenuskeskus (Kesk 2, Kambja) on teenistujate koolitusel osalemise tõttu  17.12.2019 suletud .

Vallamaja ja teenuskeskuse sulgemine

Kambja vallamaja (Pargi 2, Ülenurme) ja Kambja teenuskeskus (Kesk 2, Kambja) on teenistujate koolitusel osalemise tõttu  17.12.2019 suletud .

Koolibussiliin Ülenurme gümnaasium – Tõrvandi Aia tn – Näki tee – Väike-Näki tee – Linnavere tee – Riia mnt – Järve tee – Haage tee jätkab samal ajal ja marsruudil õpilaste vedu ka detsembris ja...

Õpilasliin jätkub

Koolibussiliin Ülenurme gümnaasium – Tõrvandi Aia tn – Näki tee – Väike-Näki tee – Linnavere tee – Riia mnt – Järve tee – Haage tee jätkab samal ajal ja marsruudil õpilaste vedu ka detsembris ja...

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 3 alusel. Keskkonnaamet teatab, et OÜ Veguma (registrikood 12550970, aadress Reola küla, Kambja vald 61707,...

OÜle Veguma õhusaasteloa avalikustamine

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 3 alusel. Keskkonnaamet teatab, et OÜ Veguma (registrikood 12550970, aadress Reola küla, Kambja vald 61707,...

Kambja vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kambja vallas" Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline...

Kambja vald aitab kohandada erivajadustega inimeste eluruume

Kambja vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kambja vallas" Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline...

  Kambja Vallavalitsuse algatas Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust Haage tee 29 maaüksuse...

Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

  Kambja Vallavalitsuse algatas Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust Haage tee 29 maaüksuse...

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused: Ehitusload Soinaste külas Andruse tn 8 üksikelamu püstitamiseks (ehr kood 121305608);  Sulu külas Marge maaüksusele...

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused: Ehitusload Soinaste külas Andruse tn 8 üksikelamu püstitamiseks (ehr kood 121305608);  Sulu külas Marge maaüksusele...

Kambja Vallavalitsus määras: Tartu maakonnas Kambja vallas Reola külas asuva Laastu tn 6 (registriosa nr 4604504, katastriüksus tunnusega 28301:001:0599 , sihtotstarbega tootmismaa)...

Katastriüksuste lähiaadresside ja sihtotstarvete määramised

Kambja Vallavalitsus määras: Tartu maakonnas Kambja vallas Reola külas asuva Laastu tn 6 (registriosa nr 4604504, katastriüksus tunnusega 28301:001:0599 , sihtotstarbega tootmismaa)...

01. detsembrist muutub soojusenergia müügihind Ülenurme, Tõrvandi ja Uhti kaugküttevõrgu tarbijatele.

Soojusenergia müügihind kaugküttevõrkudes

01. detsembrist muutub soojusenergia müügihind Ülenurme, Tõrvandi ja Uhti kaugküttevõrgu tarbijatele.

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvooru teenusepakkujatele 2020. a I poolaastaks.

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvoor

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvooru teenusepakkujatele 2020. a I poolaastaks.

Kambja Vallavolikogu kehtestas Kambja valla arengukava aastateks 2020 - 2030.  Arengukava on Kambja valla arendamist suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse...

Kehtestati uus valla arengukava

Kambja Vallavolikogu kehtestas Kambja valla arengukava aastateks 2020 - 2030.  Arengukava on Kambja valla arendamist suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse...

Algklassi õpilaste koolipäevade lühendamiseks ja ohutumaks kojusaamiseks paneb vald alates uuest õppeveerandist katseliselt käima uue õpilasliini, mis välgub kell 14.00 Ülenurme gümnaasiumi...

Katsekoolibussiliin

Algklassi õpilaste koolipäevade lühendamiseks ja ohutumaks kojusaamiseks paneb vald alates uuest õppeveerandist katseliselt käima uue õpilasliini, mis välgub kell 14.00 Ülenurme gümnaasiumi...

Avalik väljapanek toimub 01.–15.11.
Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused

Ehitus- ja kasutusload

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused

Kambja Vallavalitsus määras: Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kaseoru katastriüksuse (katastritunnus 94901:005:0998 ) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid...

Katastriüksuste jagamised, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramised

Kambja Vallavalitsus määras: Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kaseoru katastriüksuse (katastritunnus 94901:005:0998 ) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid...

Kambja Vallavalitsus algatas 03. oktoobril Räni alevikus asuva Aida maaüksuse (kü tunnus 94901:005:1119) ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Räni aleviku Aida maaüksuse ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu algatamine

Kambja Vallavalitsus algatas 03. oktoobril Räni alevikus asuva Aida maaüksuse (kü tunnus 94901:005:1119) ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Planeeringu...

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused: Ehitusload Soinaste külas Tartu mnt 67 puurkaevu ümberehitamiseks (ehr kood 221304047);  Laane külas Väike-Näki tee...

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused: Ehitusload Soinaste külas Tartu mnt 67 puurkaevu ümberehitamiseks (ehr kood 221304047);  Laane külas Väike-Näki tee...

Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020 kuni 2030 avalik väljapanek toimub 01. kuni 14. oktoobrini . Ettepanekuid oodatakse 15. oktoobriks.

Arengukava ja eelarvestrateegia väljapanek

Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020 kuni 2030 avalik väljapanek toimub 01. kuni 14. oktoobrini . Ettepanekuid oodatakse 15. oktoobriks.

Kambja Vallavalitsuse 5.09.2019 korraldusega nr 1325 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räni alevikus Kogre tee 1 maaüksuse detailplaneering. ...

Räni aleviku Kogre tee 1 planeeringu väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 5.09.2019 korraldusega nr 1325 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räni alevikus Kogre tee 1 maaüksuse detailplaneering. ...

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib valla elanikuna registreeritud 7- 19-aastastele noortele pakutava huvihariduse ja huvitegevuse toetamist, toetuse taotluse menetlemist ja...

Kehtestati noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib valla elanikuna registreeritud 7- 19-aastastele noortele pakutava huvihariduse ja huvitegevuse toetamist, toetuse taotluse menetlemist ja...

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib Kambja valla eelarvest eraüldhariduskooli pidaja tegevuskulude katmises osalemise tingimused ja korra alates uuest aastast. Teiste nõuete...

Seati sisse erakoolide tegevuskulude katmises osalemise kord

Vallavolikogu poolt kehtestatud määrus reguleerib Kambja valla eelarvest eraüldhariduskooli pidaja tegevuskulude katmises osalemise tingimused ja korra alates uuest aastast. Teiste nõuete...

Kambja Vallavolikogu võttis vastu valla 2019. aasta I lisaeelarve kogumahus -256 919 eurot.

Vallavolikogu võttis vastu lisaeelarve

Kambja Vallavolikogu võttis vastu valla 2019. aasta I lisaeelarve kogumahus -256 919 eurot.

Alates  esmaspäevast, 23. septembrist  jõustuvad muudatused: Kammeri – Pangodi – Aarike – Kambja bussi väljumisajad hommikul: Kammerist 7.15, Pangodist 7.35, ...

Muudatused koolibussiliinidel

Alates  esmaspäevast, 23. septembrist  jõustuvad muudatused: Kammeri – Pangodi – Aarike – Kambja bussi väljumisajad hommikul: Kammerist 7.15, Pangodist 7.35, ...

Alates 2019. aasta sügisest võtab vald kasutusele programmi SPOKU – see on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule. Meie...

SPOKU

Alates 2019. aasta sügisest võtab vald kasutusele programmi SPOKU – see on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule. Meie...

Vallavolikogu võttis vastu Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise korra .  Määruse kehtestab valla...

Ühtne arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vallavolikogu võttis vastu Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise korra .  Määruse kehtestab valla...

Vallavolikogu kinnitas alates 25. augustist Soinaste ja Tõrvandi lasteaiale ning 1. septembrist Kambja lasteaiale kehtiva uue põhimääruse.    Soinaste Lasteaia Laululind...

Kolmel lasteaial uued põhimäärused

Vallavolikogu kinnitas alates 25. augustist Soinaste ja Tõrvandi lasteaiale ning 1. septembrist Kambja lasteaiale kehtiva uue põhimääruse.    Soinaste Lasteaia Laululind...

Vallavolikogu kehtestas kolm kaugküttepiirkonda, mis hõlmavad kinnistuid Ülenurme, Tõrvandi ja Kambja alevikus ning Uhti külas. Kambja valla maaalal olemasolevad kaugküttevõrke säilitatakse...

Kehtestati kaugküttepiirkonnad

Vallavolikogu kehtestas kolm kaugküttepiirkonda, mis hõlmavad kinnistuid Ülenurme, Tõrvandi ja Kambja alevikus ning Uhti külas. Kambja valla maaalal olemasolevad kaugküttevõrke säilitatakse...

Vallavolikogu võttus vastu  Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031 .

Kinnitati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Vallavolikogu võttus vastu  Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031 .

1. juulil jõustuvad perekonnaseisutoimingute seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muudatused, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes...

Alates 1. juulist ei registreerita Kambja vallavalitsuses surmasid

1. juulil jõustuvad perekonnaseisutoimingute seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muudatused, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes...