« Tagasi

Vallavolikogu koosseis 01.10.2019 - 11.11.2019

Volikogu liige

Val.
nimekiri

Muudatused

Heiki Sarapuu

REF

-

Illari Lään

REF

-

Irma Drenkhan

VLK

-

Margot Võsokov

REF

-

Toomas Arumägi

REF

-

Avo Alliksaar

VLK

Volituste taastumine 01.10.2019 (olid peatatud enda soovil 01.05 - 30.09.2019), KOKS §19 lg 2 p 3.

Leho Liiv

REF

-

Anti Kalvet

SDE

-

Marek Palusoo

VLK

-

Triin Nõmmistu

REF

-

Ülo Karpov

REF

-

Rauno Kiuru

VLK

-

Meelis Michelson

REF

-

Peep Puis

REF

-

Arne Peda

REF

-
Urmas Sarja REF -
Rait Rohumägi REF -

Vahur Järv

VLK

-

Toomas Keldoja

SDE

Virgo Kurist

EKRE

-

Janno Ott

VLK

Volituste lõppemine 11.11.2019 seoses volikogu liikme Ivar Tedrema volituste taastumisega. KOKS § 201 lõike 2 järgi lõpevad volikogu liikme volituste taastumisel selle asendusliikme volitused, kes on viimasena määratud asendama lisamandaadi alusel või samas erakonnas või valimisliidus kandideerinud volikogu liiget sellest valimisringkonnast või ülelinnalisest nimekirjast.