Korraldatud jäätmevedu

6.05.20

 

Korraldatud jäätmeveo raames toimub segaolmejäätmete ning olenevalt piirkonnast ka vanapaberi ja suurjäätmete äravedu.

Kambja valla haldusterritooriumil loetakse jäätmeseaduse alusel kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
 

Jäätmeveopiirkonnad Kambja vallas