Teata abivajavast lapsest

22.10.18

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus sellest teatada.

 

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Hädaohus võib olla laps, kes on vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud laps jne.

 

Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbril 112 ja Kambja Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile.

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ning laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavaks võib olla laps, kes vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda või ei oska abi küsida;  laps, kes ei täida koolikohustust; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps jne.

Abivajavast olevast lapsest teata Kambja Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile.

Ööpäevaringne lasteabitelefon: 116 111

 

Lisainfo : Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse - juhend (http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/abivajavast_lapsest_teatamine_ja_andmekaitse_-_juhend_0.pdf)

 

Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid:

Lastekaitsespetsialist

Kristiina Puistaja

Teenistussuhe peatunud alates 29.03.2020


Lastekaitsespetsialist

Aare Laak

tel 750 2612, 5696 5611
e-post aare.laak@kambja.ee

Vastuvõtt:

Kokkuleppel