Eelarve 2022

19.01.22

Kambja valla 2022.a eelarve I lugemine

Eelarve läbis vallavolikogu 11.01.2022 istungil esimese lugemise. Täiendusettepanekute tähtaeg on 23.01.2022.

2022. aasta eeldatav eelarve maht on 35 064 436 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 3% ja põhitegevuse kulud suurenevad 5%. Põhitegevuse tulem on positiivne, summas 2 181 467 eurot. Investeerimistegevuse maht suureneb võrreldes 2021. aastaga 692%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 770 410 eurot ja kulud 13 128 262 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne, kulud ületavad tulusid (- 12 357 852 eurot).

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Kambja valla 2022. aasta eelarves on nimetatud näitaja positiivne (2 181 467 eurot). Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kambja valla 2022. a eelarve tulem on negatiivne (– 10 176 385 eurot). Negatiivne tulem kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Eelarvesse on planeeritud pangalaen summas 10 000 000 eurot. Likviidseid vahendeid on plaanis kasutusele võtta summas 1 664 435 eurot.

Investeeringud on planeeritud 2022. aasta eelarvesse tuginedes eelarvestrateegiale ja lähtudes tegelikest vajadustest.

Kui 2022. aasta eelarve täitmine on prognoosi kohane, siis aasta lõpuks on netovõlakoormus 46%.


Eelarvestrateegia