Arengukavad

22.10.18
  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade  ühinemiseni kehtisid.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavadest.

Kambja valla arengukava

Kambja valla arengukava 2019 - 2022 

Kambja valla arengukava 2014 - 2021

Ülenurme valla arengukava 2015 - 2020


Valdkondlikud arengukavad

Kambja valla jäätmekava 2016 - 2020

Kambja valla soojusmajanduse arengukava 2016 - 2026 

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014 – 2020

Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 – 2027 kinnitamine

 


Asutuste arengukavad

Kambja Põhikooli arengukava 2016 - 2020 

Kambja Lasteaia Mesimumm arengukava 2014 - 2019 

Kuuste Kooli arengukava 2017 - 2021

Soinaste lasteaia Laululind arengukava aastateks 2017 - 2019

Tõrvandi Lasteaed Rüblik arengukava aastateks 2017 -2019

Unipiha Algkooli arengukava 2015 - 2018

Ülenurme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014 - 2018

Ülenurme lasteaia arengukava aastateks 2013 - 2017

Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 -2022


Aruanded

Valla arengukava 2010. a ülesannete täitmise aruanne 

„Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016" 2009. a ülesannete täitmise aruanne 

"Kambja valla arengukava 2007-2016" 2007. ja 2008. a ülesannete täitmise aruanne