Kambja Vallavalitsuse dokumendiregister

26.04.18

21.10.2017 loodi Vabariigi Valitsuse poolt senise Kambja ja Ülenurme valla territooriumile uus kohaliku omavalitsusüksus Kambja vald. 

 

Kuni 31.12.2017 töötanud struktuuriüksuste dokumendiregistrid:

Seoses üleminekuperioodiga on osa dokumente, sh hallatavate asutuste, leitavad vanade stuktuuriüksuste dokumendiregistritest ning neid on sinna kantud ka pärast 01.01.2018.