Vee-ettevõtjad ja veevärgi omanikud

21.08.19

Tartu linna vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk varustab vee- ning kanalisatsiooniteenusega endise Ülenurme valla asulaid Tartu linna lähiümbruses ning Õssu küla ja Räni aleviku piirkonnas.

AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) vee-ettevõtjaks Kambja valla Kambja aleviku, Vana-Kuuste ja Lalli küla, Rebase küla ja Kammeri küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas.

Lisaks on mitmetes väiksemates piirkondades tegevad mittetulundusühingud või väikeettevõtjad, kes vee ja –kanalisatsiooniteenust kohalikul tasandil pakuvad.

SA Aarike Hooldekeskus osutab vee ja -kanalisatsiooniteenust Virulase külas vaid Aarike Hooldekeskuse omatarbeks. Teenusega liitunud on hooldekeskuse personal ja elanikud.

Urva Vesi MTÜ osutab teenust endise Ülenurme valla territooriumil Lemmatsi külas Ute ja Urva tänavate piirkonnas.

Mittetulundusühing Antsumetsa pakub veeteenust Räni alevikus ning Karku KV OÜ pakub veeteenust Külitse alevikus Haaviku tee ja Mutiku tänava piirkonnas.