Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse katkemine

 

Kuidas veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse katkestuseks valmis olla

 • Kui sõltud ühisveevärgist, uuri teenusepakkuja, korteriühistu või kohaliku omavalitsuse kaudu, kuidas on tagatud elanike veega varustamine teenuse katkemise korral.
 • Hinda, millised probleemid sinu kodus tekivad, kui vett ei ole.
 • Tee endale selgeks, kus on lähimad puhta vee saamise võimalused (kaev, allikas vmt) ning siseveekogud muu tarbevee võtmiseks.
 • Tee endale selgeks, kust ja kui palju võid katkestuse korral kodus vett saada (veeboiler, tualetipoti loputuskast).
 • Hoia kodus ühe nädala joogivee varu juhul, kui sul ei ole veekatkestuse korral muud puhta vee saamise võimalust. Iga inimese kohta peaks olema arvestatud kaks liitrit päevas ning täiendav varu toidu valmistamiseks arvestusega üks liiter päevas inimese kohta.
 • Varu koju niiskeid puhastuslappe ja käte desinfitseerimisvahendit. Kui peres on lapsi, eakaid või erivajadustega inimesi, arvesta ka nende hügieenivahendite vajadustega.
 • Varu koju veepuhastustablette või veefiltreid.

Kuidas ootamatu veevarustuse või kanalisatsiooni- teenuse katkestuse korral tegutseda

 • Kasuta olemasolevat vett kokkuhoidlikult. Mõtle läbi, millist tavapärast veetarbimist saad ajutiselt ära jätta või vähendada.
 • Lase vesi, mis on jäänud veel veetorudesse, kraanidest anumatesse.
 • Jälgi ametlikke teadaandeid elanike joogiveega varustamise kohta.
 • Joomiseks, toidu valmistamiseks ja pesemiseks kasutatav vesi peab olema puhas. Looduslikust veekogust võetud või kauem seisnud vett keeda enne tarbimist 3–5 minutit.
 • Vett saab puhastada ka spetsiaalsete veepuhastustablettidega.
 • Hoolitse iga päev isikliku hügieeni eest ka veekatkestuse korral, kasutades pesulappi või niiskeid salvrätikuid. Puhasta hambaid harjaga ka siis, kui suud ei saa veega loputada.
 • Kanalisatsiooni toimimise tõrgete korral võidakse ummistuste vältimiseks keelata kanalisatsiooni kasutamine. Kasuta jäätmete jaoks solgiämbrit ja tualetis mitmekihilisi prügikotte. Võimaluse korral kasuta välikäimlat. Korteriühistu saab seda tellida ühiselt.

TASUB TEADA

Lahendused veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse katkemise korral

JOOGIVEE KÄTTESAADAVUS
 • Puur-, salvkaev (koos ämbri ja nööriga)
 • Looduslik allikas
 • Boiler ja tualetipoti veepaak
 • Kodune joogiveevaru
 • Elektrigeneraator ühisveevärgi pumpade või puur- või salvkaevu pumpade jaoks
 • Koduloomadele võib pakkuda ka vihma- või lumesulatusvett
TUALETI KASUTAMINE
 • Prügikotid tualeti kasutamiseks kuivkäimlana. (Soovitatav on lisada prügikotti ajalehti, saepuru, turvast või muud imavat materjali.)
 • Mujal asuv kuivkäimla
TOIDU VALMISTAMINE
 • Valmistamist mittevajava toidu varud kodus üheks nädalaks
 • Joogiveevaru üheks nädalaks
 • Puhas vesi muust kohast (kaev, allikas, boiler)
 • Vee puhastamine (veekogust saadud vesi, vihma- või lumesulatusvesi) veepuhastustablettidega
ENDA PESEMINE
 • Niisked puhastuslapid
 • Käte desinfitseerimisvahend
TOIDUNÕUDE PESEMINE
 •   Ühekordsed nõud