Varjumine siseruumidesse

 

 • OHU KORRAL PÜSI SISERUUMIDES!
 • TAKISTA VÄLISÕHU JUURDEVOOL SISERUUMI!
 • JÄÄ SISERUUMIDESSE OHU MÖÖDUMISENI!
 • JÄRGI AMETKONDADE JUHISEID!

Siseruumidesse varjumine on parim viis kaitsta ennast ohtliku väliskeskkonna, eelkõige põlengusuitsust
tekkiva, keemilise või radioaktiivse saastumise ning plahvatuse mõjude eest.

Siseruumidesse tuleb varjuda, kui

 • sündmus on ootamatu ning ohtlikust väliskeskkonnast on vaja kohe pääseda;
 • oht on vähene või sündmus lühiajaline;
 • siseruumis saab kaitset väliskeskkonna ohtude eest;
 • evakuatsioon on ohtlikum kui siseruumidesse jäämine;
 • ohuala on suur ning evakueerimiseks ei ole sobivat kohta.

Avalikud varjumiskohad Kambja vallas

Kuidas siseruumidesse varjumiseks valmis olla

 • Sobilik ruum kodus varjumiseks on näiteks:
  • ilma akendeta ruum hoone siseosas;
  • ruum, mis mahutab kõiki pereliikmeid;
  • ruum, mis asub kõrgemal korrusel;
  • ruum, milles on võimalikult vähe tihendamist vajavaid avasid.
 • Kontrolli üle avad, mille kaudu toimub õhuvahetus väliskeskkonnaga – uksed, aknad, (sh akende mikrotuulutusavad), ventilatsiooniavad, korstnad. Hinda, kas neid saab õhutihedalt sulgeda. Kui see on võimalik, ei vaja nad õhusaaste korral täiendavat tihendamist.
 • Varu koju vahendid avade õhukindlaks sulgemiseks:
  • piisavalt lai kleeplint, et katta õhuvahesid ja kinnitada kilet;
  • kile (näiteks prügikotid), millega saab kleeplindi abil ventilatsiooniavad sulgeda;
  • tihendid ustele ja akendele;
  • riie, millega saab kinni toppida suuremad avad ning uksealused (rätikud, linad vmt);
  • käärid või nuga.
 • Tee endale selgeks, kuidas saab ventilatsiooniseadmeid või muid välisõhku tarbivaid süsteeme välja lülitada.
 • Radioaktiivse saaste korral võid saada ametlikke juhiseid keldrisse varjumiseks. Tee selgeks, kas sinu keldris või maa-alusel korrusel on varjumiseks sobiv, soovitavalt akendeta, siseruum.

Kuidas siseruumidesse varjumisel tegutseda

 • Jälgi ametkondade edastatud teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Kui kuuled hoiatussignaali või tajud ohtu, siis mine siseruumidesse ja püsi seal.
 • Eelista akendeta ruumi kõrgemal korrusel (paljud kemikaalid on õhust raskemad ja vajuvad alla).
 • Blokeeri välisõhu juurdevool ruumi, kuhu oled varjunud:
  • sule uksed, aknad ja ventilatsioon;
  • kustuta tuli kaminas ja ahjus ning sule korstnasiibrid;
  • isoleeri aknad, ventilatsioonisüsteemid ja muud avaused kleeplindi ja kile abil;
  • aseta ukse alla märg riie;
  • lülita välja kõik välisõhku tarbivad süsteemid, näiteks ventilatsiooniseadmed, pliidid, kütteseadmed ja konditsioneerid.
 • Hoia enda juures patareiraadio ja mobiiltelefon koos laadijaga.
  Püsi siseruumis, kuni oled kindel, et oht on möödas.

Plahvatusohu korral

 • Varju võimalikult tugevate seintega ja akendeta ruumi.
 • Kui akendeta ruumi ei ole võimalik kasutada, varju ruumi, mille aknad on hoone sellel küljel, kus on kõige väiksem plahvatusoht.
 • Varja ennast akendest eemal, kuid akendega sama seina ääres, et purunevad klaasid viga ei teeks.

Autos

 • Kui oled saanud siseruumidesse varjumise korralduse autos olles ning ei saa kiirelt ja ohutult minna siseruumidesse, peatu tee ääres ja jäta auto mootor seisma.
 • Sule aknad ja lülita välja ventilatsioon.
 • Kuula raadiot, et antud käitumisjuhiste põhjal otsustada, kas sõita ohualast välja, püsida autos või minna varju lähimasse hoonesse.