Toomas Järveoja

abivallavanem
(ehitus-, planeeringute- ja haldusvaldkond)

tel +372 5340 3160
e-post toomas.jarveoja@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

 

Haridus: magister, mehhaanika insener

Tegevusvaldkonnad:

  • ehitus- ja planeerimistegevus
  • maakorraldus
  • vallavara haldus
  • teede ja tänavate ehitamine ja korrashoid
  • ühistransport ja liikluskorraldus  
  • keskkonnakaitse ja keskkonnakorraldus.  

Struktuuriüksused: maa- ja ehitusosakond, haldusosakond, valla äriühingud ja sihtasutused.