Teated

Riigihangete lubamine lasteaiateenuse osutamiseks

Kambja vallavolikogu otsustas (poolt 20 liiget) 18.05.2022 istungil lubada vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked:  

  1. ruumide üürimiseks munitsipaallastehoiuteenuse osutamiseks; 
  2. moodulite üürimiseks lasteaiateenuse osutamiseks Kambja vallas. 

Vallas on lastehoiuteenuse kohti on puudu 262. Vallavalitsus on kaalunud erinevaid võimalusi ja otsinud erinevaid lahendusi murekoha leevendamiseks. Valla enda võimekus lasteaedasid välja ehitada on hetkel piiratud, kuna puuduvad vajalikud planeeringu sihtotstarbega maa-alad.