Teated

Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek

Kambja vallavalitsus teatab, et on valminud Kambja valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõu.

Eelnõuga on võimalik tutvuda 06.-20.01.2022 Kambja Vallavalitsuses (Pargi 2, Ülenurme alevik) ning valla veebilehel siinsel leheküljel. Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab Kambja vallavalitsusele esitada kirjalikult kuni 20.01.2022.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 26.01.2022 kell 16.00 Tõrvandi alevikus, Ringtee 1.