Tänavakaubanduse müügiluba

Tänavakaubandust korraldab Kambja vallavalitsus.

Müügipileti taotlemiseks peab kaupleja või kaubanduse korraldaja esitama nõuetekohaselt täidetud müügipileti taotluse vähemalt kaks päeva enne planeeritavat kauplemisaega.

Vallavalitsus väljastab müügipileti koheselt, kuid mitte hiljem, kui kolme tööpäeva jooksul müügipileti eest tasumisest.

Müügipileti väljastajaks on haldusosakonna ametnik.

Müügipileti hinnad:

  • ühepäevane müügipilet 5 eurot;
  • avaliku ürituse müügipilet 10 eurot.

Kaubanduse korraldajal on lubatud valla elanikele suunatud üritustel erandkorras väljastada müügipiletid kauplemiseks tasuta heategevuslikul eesmärgil kauba müügi-teenuse pakkumise korral. Kaubanduse korraldajal on põhjendatud juhtudel lubatud väljastada müügipilet kuni 50% soodustusega.

Kauplemisalad

Kambja:

 

Külitse:

 

Ülenurme:

Õigusaktid