Sideteenuste katkemine

 

Kuidas sideteenuste katkestuseks valmis olla

 • Tee selgeks, millised kodus kasutatavad seadmed sõltuvad elektrist ja andmesidest (televiisor, raadio, WiFi ruuter, lauatelefon jmt).
 • Kirjuta kindlasse kohta üles kõige olulisemate isikute telefoninumbrid, kellega võib kriisiolukorras tekkida vajadus suhelda (pereliikmed, lähedased, naabrid, hädaabi- ja infonumbrid). Mobiiltelefoni mälus olevad kontaktid ei ole pärast aku tühjenemist enam kättesaadavad.
 • Varu endale energiaallikaid, mida saab eri seadmete tööshoidmiseks kasutada, nt patareid, akud, akupank, päikesepatareiga akupank, vändatav dünamo, või varu endale patarei- või akutoitel töötav raadio.
 • Lisaks elektrist sõltuvale kodusele internetivõrgule hangi nutiseadmetesse mobiilne internet.
 • Hoia kodus hädavajalikku sularaha.
 • Tee endale selgeks, kus asuvad lähimad kohad, kuhu saad sidekatkestuse korral hädaabi kutsumiseks ise kohale minna: päästekomando, politseijaoskond, kiirabi, haigla jne.

TASUB TEADA

 • Üldjuhul sõltuvad erinevad sideteenused (internet, TV) kodus samadest sideühendustest ja -kaablitest ning teenusepakkujast. See tähendab, et peab olema valmis tavatelefonide ühenduse, interneti ja televisiooni samaaegseks katkestuseks.
 • Elektrikatkestuse korral katkeb lauatelefoni töö. Mobiilside levi võib ulatusliku elektrikatkestuse korral kaduda paari tunniga. Sideühenduse pikemaks
  säilimiseks võidakse mobiilne internet välja lülitada.
 • Andmesideteenuse katkestuse korral võivad olla häiritud ka pangakaardiga maksmine ja teenused, mille kasutamiseks pead ennast ID-kaardiga elektrooniliselt tuvastama.
 • Kui sidekatkestus ei hõlma kõiki mobiilioperaatoreid, kasutab telefon hädaabinumbrile 112 helistades automaatselt teiste mobiilioperaatorite võrku.

Kuidas sideteenuste katkestuse korral tegutseda

 • Ulatusliku elektrikatkestuse või mobiilse interneti katkemise korral ära tee mittevajalikke telefonikõnesid ega koorma seadmeid. Suhtle vaid hädavajaduse korral.
 • Lülita nutiseadmetes välja funktsioonid, mis akut tühjendavad (WiFi võrk, mobiilne internet, rakendused, ekraani heledus, helitugevus jne).
 • Kuula raadiost täistundidel uudiseid.
 • Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada, ning leppige nendega kokku omavaheline ühenduse hoidmine.
 • Sidekatkestuse ajal hädaabi kutsumiseks mine ise või saada keegi lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda, kiirabisse või haiglasse.

LAHENDUSED

Lahendused sideteenuste katkemise puhuks

TELEFONI KASUTAMINE
 • Akupank mobiiltelefoni jaoks
 • Otsesuhtlus naabritega
INTERNETI KASUTAMINE
 • Mobiilne internet (töötab, kuni sidevõrgu reservtoide toimib ja sinu nutiseadme akud töötavad). NB! Ulatusliku elektrikatkestuse korral võidakse mobiilse interneti teenus välja lülitada, et säilitada mobiilside kõnede teenindamine.
 • Avalikud WiFi võrgud või internetipunktid
TEABEVAHENDITE KASUTAMINE
 • Vooluvõrgu toitest sõltumatu raadio (patareide, dünamo või päikesepatareiga)
 • Antenniga raadio
 • Autoraadio
 • Toa- või katuseantenn vabalevis olevate telekanalite jälgimiseks