Ruumide üürimine

8.04.22

 

Reola kultuurimaja üürimine

Suur saal koos fuajeega  20 €/tund
Baar koos fuajeega  15 € üks tund
Helitehnika (kogu tehnika)   150 €
Terve maja   30 € üks tund

 

Ruumide üürimiseks esitatakse taotlus (lisa nr 1) kultuurimaja juhile, kes edastab taotluse Kambja valla raamatupidamisele arve väljastamiseks. Pärast arve tasumist sõlmib kultuurimaja juht ruumide kasutuslepingu.

 

Tõrvandi Ringtee 1 lasteaia-raamatukoguhoone saali üürimine

Alates 01.04.2022 kehtib Tõrvandis Ringtee 1 saali kasutamisel üüritasu 10 eurot/tund.

Saali asukohaga kasutatakse eelkõige Kambja vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste koosolekute, istungite jm ürituste korraldamiseks tasuta.

Tasu eest saali kasutamine on võimalik töövälisel ajal kell 18-20, kui seda ei kasuta Kambja valla asutused.

 

Unipiha algkooli koolimaja

Kogu koolimaja ruumide üürimine: 80€/ööpäev.

Ruumide üürimiseks esitatakse taotlus Unipiha algkooli direktorile, kes edastab taotluse Kambja valla raamatupidamisele arve väljastamiseks. Unipiha Algkooli direktor vormistab ruumide kasutuslepingu.