Revisjonikomisjon

Ülesanded on kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste või Kambja valla valitseva mõju alla oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning Kambja valla vara kasutamise sihipärasust, samuti kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist.

Urmas Kink

Kambja Vallavolikogu aseesimees

Revisjonikomisjoni esimees

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

tel +372 509 7418
e-post urmaskink63@gmail.com


Meelis Michelson

Kambja Vallavolikogu liige

Revisjonikosmisjoni aseesimees

Sotsiaalkomisjon

Eesti Reformierakond

tel +372 5669 1600
e-post mikesun600@gmail.com


Olavi Jänes

Kambja Vallavolikogu liige

Revisjonikomisjon

Valimisliit Ettevõtlik Kambja 

tel -
e-post olavijanes@yahoo.com