Reet Kiuru

andmekaitsespetsialist

tel +372 741 64615664 2006
e-post reet.kiuru@kambja.ee

Puhkusel 17.–21.06


Andmekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on vallavalitsuse andmekaitsespetsialisti ja infoturbejuhi ülesannete täitmine. Lisaks eeltoodule on andmekaitsespetsialisti ametikohustusteks vallavalitsuse arhiivi korrastamine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

  • vallavalitsuse andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine
  • vallavalitsuse infoturbejuhi ülesannete täitmine
  • vallavalitsuse infoturvet reguleerivate juhiste koostamine ja uuendamine; nende elluviimine teenistujate turvateadlikkuse tõstmisega; infoturbe süsteemi juhtimine ja infoturvet reguleerivates juhistes sätestatud nõuete täitmise üle järelevalve teostamine; Eesti infoturbestandardi juurutamine ja rakendatud turvameetmete piisavuse hindamine tegelikes tingimustes
  • vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine andmekaitse ja infoturbe valdkonnas
  • ajutisele säilitamisele minevate dokumentide vastuvõtmine, pikaajalisele säilitamisele minevate dokumentide arhiveerimine, arhiividokumentide ettevalmistamine rahvusarhiivi üleandmiseks
  • arhiivist dokumentide ärakirjade väljastamine
  • arhiivipäringutele vastamine.