Ragnar Veemaa

vallavara spetsialist

tel +372 5443 0145
e-post ragnar.veemaa@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Valla hoonete halduse, elamu- ja kommunaalmajanduse juhtimine.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

  • valla kinnisvara ja seadmete haldamine, remondi, kasutamise ja kasutusse andmise korraldamine, rendi- ja üüripindade arvestuse pidamine
  • vallavara kindlustamise korraldamine
  • elektriala tööde korraldamine ja tellija järelevalve valla hoonetel
  • valdkonnapõhiste omavalitsuse registrite pidamine ja täiendamine
  • vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine oma pädevuse piires
  • oma valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine
  • heakorra tagamine valla haldusterritooriumil ja vastavasisuliste tööde korraldamine
  • abivallavanema ja haldusjuhi poolt antavate ühekordsete ametiülesannete täitmine.