Omaniku õigustatud nõudmine elukoha aadressi lõpetamiseks

26.03.24

Elukoha aadressi lõpetamist on õigus taotleda ruumi omanikul. Juhul kui ruum on mitme isiku omandis (näiteks kaasomand), peavad avalduse esitamisega nõustuma kõik omanikud.

Aadressi lõpetamist saab taotleda e-rahvastikuregistris:

Lõpetan isiku aadressi

(E-rahvastikuregistris valida menüüst Elukoht > Minu ruumi elanikud ja aadressi lõpetamine)

Omanik saab taotleda isiku elukoha aadressi lõpetamist, kui ühel ja samal ajal on täidetud kõik kolm tingimust:

  • rahvastikuregistri järgi on isiku elukoht registreeritud omanikule kuuluvas ruumis;
  • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi elukohana;
  • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Seega, kui isik füüsiliselt elab omanikule kuuluvas ruumis, ei ole omanikul õigust taotleda, et isiku elukoha aadress rahvastikuregistris lõpetataks. Sel juhul tuleb esmalt lahendada omaniku ja isiku vaidlus ruumi kasutusõiguse üle kohtus või üürivaidluskomisjonis. Pärast seda muudetakse jõustunud kohtulahendi või üürivaidluskomisjoni otsuse alusel isiku elukohaandmed rahvastikuregistris.

Omaniku nõudmisel ei saa lõpetada ruumi omanike ja nende alaealiste laste, abikaasade ning eestkostetavate elukoha aadressi.


Taotluste vormid e-kirjaga saatmiseks või printimiseks:

Posti teel esitades, lisage avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

E-kirjaga saates peab täidetud vorm olema digitaalselt allkirjastatud.

Vallavalitsuses kohapeal taotlemiseks esitage ka isikut tõendavat dokument.

 

Kestvus

Alates kuupäevast, mil avaldus jõuab omavalitsusse, teavitab omavalitsus 10 tööpäeva jooksul isikuid, kelle aadressi omanik soovib lõpetada. Isikul on 30 päeva jooksul teate saamisest õigus ruumi kasutamist dokumentaalselt tõendada. Juhul kui isik 30 päeva jooksul ruumi kasutusõigust dokumentaalselt ei tõenda, lõpetab kohalik omavalitsus isiku elukoha aadressi kehtivuse rahvastikuregistris.

 

Õigusaktid