Omaniku õigustatud nõudmine

19.06.18

 

Omaniku õigus elanik välja kirjutada

Juhul kui isiku elukohaks rahvastikuregistris on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga elanikul pole õigust seda kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, on ruumi omanikul õigus elanik välja registreerida ehk esitada teade rahvastikuregistris olevate andmete muutmiseks.

Kui teie eluruumi omanikuna ei tea, kas eluruumi on teisi inimesi registreeritud, saate seda telefoni või e-posti teel küsida vallavalitsusest.

Ruumi omaniku taotlusest teavitab vallavalitsus elanikku tähitud kirjaga, samuti avaldatakse teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

 

Teate esitamine

Elukohateade esitatakse riigiportaali e-vormilt või vallavalitsuses kohapeal või postiga paberil või saadetakse e-kirjaga.

 

 Esitamine e-vormilt

 

 E-vormide täitmiseks tuleb Teil riigiportaali sisselogida.

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.
Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.
 

 Esitaminemine pabervormil kohapeal, postiga või e-kirjaga

Blankett:

Täitke üks taotluse vormidest paberkandjal või arvutis. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage teade vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile. Vaja läheb ka isikut tõendavat dokumenti.

Posti teel esitades, lisage avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

E-kirjaga saates peab täidetud vorm olema digitaalselt allkirjastatud.

 

Kestvus

Ruumi omaniku taotlusest teavitab vallavalitsus elanikku tähitud kirjaga, samuti avaldatakse teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

 

Õigusaktid

 

Teade kohapeal esitada või küsimuste korral pöörduda:

 

Registripidaja-sekretär

Ilve Kahro

tel 750 2600

e-post ilve@ylenurme.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel


 

Registripidaja-sekretär

Merle Saik

tel +372 741 6335, +372 5304 7070

e-post merle.saik@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel