Merilin Priimäe

noorte heaolu spetsialist

tel +372 5345 3655
e-post merilin.priimae@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Töökoha eesmärk on toetada noori vanuses 13–29-eluaastat, kes on NEET-olukorras või sellesse sattumise riskis. Noorte heaolu spetsialisti ülesandeks on noore toetamine tema tööturule jõudmise eesmärgil, selleks kasutatakse juhtumikorralduslikku metoodikat, kirjeldatakse ja analüüsitakse enda tööd ning teavitatakse noori ja laiemat avalikkust enda piirkonna võimalustest.

Teenistuja ei ole ametnik. Tööjuhend