Koolilõunatoetus

31.08.18

 

Kirjeldus

Koolilõunatoetus on toetus, mida makstakse peredele laste koolilõuna kulude katmiseks.

Koolilõunatoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 1,5-kordset toimetulekupiiri.

Toetust määratakse vahendite olemasolu korral kas osaliselt või kogu ulatuses koolilõuna maksumusest.

Vastavalt vallavalitsuse korraldusele kantakse toetus üle koolides toitlustamist korraldavale ettevõttele.

 

Taotlemine

Taotlemiseks tuleb täita ja esitada e-taotlus veebilehel või paberil.

 

Taotlemine e-taotlusega

 

 E-vormide täitmiseks peate olema sisseloginud (peamenüü: LOGI SISSE).

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.

Vormi täitma asudes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, kus on kirjas Teie andmed.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Mobiil-ID-ga allkirjastamisel jälgige, et telefoninumber vastavas lahtris ei algaks +-märgiga.
  Jälgige vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui Te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

 

Taotlemine pabervormil

Blankett:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage taotlus vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile või vastutavale ametnikule. Vaja läheb ka isikut tõendavat dokumenti.

 

Kestvus

Vallavalitsus vaatab avalduse läbi ja otsustab toetuse määramise või mittemääramise 30 päeva jooksul avalduse esitamisest. Toetus makstakse välja või keeldumisest teatatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse vormistamist.

 

Õigusaktid

 

Taotlustega seotud küsimuste korral pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist

Meriliis Kuuslap

tel 741 6205502 5840

e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel