Kaugküttepiirkond

21.08.19

 

Kambja valla maaalal olemasolevad kaugküttevõrke säilitatakse kui soojuse tootmiseks hädavajalikke tehnilisi ja keskkonnasõbralikke tehnorajatisi, et piirata ressursside raiskamist, viia korteriomanike tasu suurus tarbitud sooja eest korterelamutes vastavusse tegeliku tarbimisega ja anda soojusettevõtjale kindlust kaugküttesüsteemi arendamisel. Kaugküttepiirkonnad hõlmavad valdavalt kõrghoonestusega alasid.

Kambja valla kaugküttepiirkonnad on:
 

I piirkond

 • Tõrvandi alevik
  • Ringtee 1 - 42 tänava vasakule poole jäävad kinnistud (välja arvatud Ringtee 16a, 19, 27, 33, 35, 40),
  • Papli tn 2, 5 – 15 kinnistud,
  • Aia tn 3, 9, 12, 14 kinnistud;
 • Ülenurme aleviku
  • Poldri tn 1 – 7 kinnistud,
  • Uus tn 1 - 9 kinnistud,
  • Lasteaia tn 1 - 4 kinnistud,
  • Heki tn 2 – 4 kinnistud,
  • Pargi tänava kinnistud,
  • Tartu maantee kinnistud 1 kuni 38,
  • Muuseumi tn 2 ja 4 kinnistud.
    

II piirkond 

 • Uhti küla
  • Valge tee 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 kinnistud.

 

III piirkond 

 • Kambja aleviku
  • Kesk tn 2 - 12 kinnistud,
  • Männi tn 1 – 4 ja 9 – 17 kinnistud,
  • Kase tn 2 ja 6 kinnistud,
  • Aia tn 2 kinnistu;
  • Võru mnt 4a kinnistu.

 

Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik kaugküttepiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust. 

Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud:

 • ajutised ehitised;
 • ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile on alla 25 kW;
 • ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 0,6 kW;
 • ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
 • ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise: maasoojus, päikeseenergia, tuuleenergia jne.

 

Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, võivad jätkata senise kütteviisi kasutamist ja ei ole kohustatud liituma kaugküttevõrguga.