Kambja vald

 

Kiirelt kasvav ja arenev pikkade haridus- ja kultuurijuurtega Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Tartu linnast maakonna piirini, suuremalt jaolt Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul.

Kambja valla naaberomavalitsusteks on Nõo, Kastre ja Luunja vald ning Tartu linn Tartumaal, Otepää vald Valgamaal ning Kanepi ja Põlva vald Põlvamaal.

Valda läbivad Tallinn–Tartu–Luhamaa, Jõhvi–Tartu–Valga, Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme, Tatra–Otepää–Sangaste ja Uhti–Põlva maantee ning Tartu–Koidula ja Tartu–Valga raudtee ning laevatatav Emajõgi. 

Valla pindala on 275 km² ja siin elab 13 778 elanikku. Vallas on kuus üldhariduskooli – gümnaasium ja neli põhikooli ja üks HEV riigikool. Seitsmes asulas on lasteaiad. Vallas paikneb Tartu lennuväli ja selle kõrval lennuakadeemia. Valla linnalähipiirkond on osa Tartu rattaringlusest ja sinna ulatub ka linnaliin.

Eelarvemaht 2023. aastal on 41 453 898 €.

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal olles hiljem samanimelise kihelkonna keskus. Suure-Kambja mõisat on esmamainitud 1594. aastal, millest 17. saj eraldati Vaste-Kambja e Väike-Kambja mõis keskusega Kambja kirikukülas (praegune Kambja alevik).

Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. aastast Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas.

17. sajandi esimesel poolel rajati Ülenurme mõis (Uellenorm). 1990. aastal loodud Ülenurme vald vastas maaalalt põhiliselt kunagisele Ropka vallale. 1991 taastati ka senise Kambja valla staatus. 21.10.2017 moodustus vabariigi valitsuse poolt läbi viidud haldusterritoriaalse muudatusega toonastest Ülenurme ja Kambja vallast praegune omavalitsus.