Kambja vald

kaart

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Tartu linnast maakonna piirini. Vald loodi haldusreformi käigus senise Kambja ja Ülenurme valla territooriumile.

Kambja valla naaberomavalitsusteks on Nõo, Kastre ja Luunja vald ning Tartu linn Tartumaal, Otepää vald Valgamaal ning Kanepi ja Põlva vald Põlvamaal.

Valda läbivad Tallinn - Tartu - Luhamaa, Jõhvi - Tartu - Valga, Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva maantee ning Tartu - Orava ja Tartu - Valga raudtee ning laevatatav Emajõgi. 

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal. Suure-Kambja mõisat on esmamainitud 1594. aastal, millest 17. saj eraldati Vaste-Kambja e Väike-Kambja mõis keskusega Kambja kirikukülas (praegune Kambja alevik).

Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. aastast Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas.

17. sajandi esimesel poolel rajati Ülenurme mõis (Uellenorm). 1990 aastal loodud Ülenurme vald vastas maaalalt põhiliselt kunagisele Ropka vallale. 16.05.1991 taastati ka senise Kambja valla staatus.

21.10.2017 moodustus vabariigi valitsuse poolt läbi viidud haldusterritoriaalse muudatusega Ülenurme ja Kambja vallast uus omavalitsusüksus Kambja vald.