Kambja valla tunnustused

16.12.22

Aukodanik

Kambja valla aukodaniku nimetus omistatakse vallakodanikule erilise auavaldusena Kambja vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. 

Ettepanek aukodaniku nimetuse andmiseks esitatakse koos kandidaadi nime, kontaktandmete, elulooandmete ning teenete kirjeldusega vallavalitsusele.

Aukodaniku nimetuse andmise otsuse eelnõu valmistab ette vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ning kinnitab volikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse, aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus ja rahaline preemia, mille suurus võrdub selle väljaandmise aasta arvuga ja millelt vallavalitsus maksab seaduses sätestatud maksud. Auraamat on nii digitaalne kui ka füüsiline.

Aukodaniku aunimetus antakse üle vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

Aasta tegija, aasta tegu

Valla aasta tegija või aasta tegu aunimetus omistatakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on möödunud aastal silma paistnud erilise saavutusega või korraldanud erilise sündmuse või ürituse. Aasta tegija/aasta teo aunimetuse nominendi esitamisel vallavalitsusele tuleb kirjeldada, kellele ja milliste teenete eest aunimetuse andmist taotletakse.

Aasta tegija/aasta tegu aunimetuse andmise otsustab volikogu salajase hääletamise tulemusena. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Salajase hääletuse tulemused avalikustatakse ja aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

Kambja valla aasta tegija/aasta teo aunimetuse saaja nimi kantakse valla auraamatusse, aasta tegijale/aasta tegu aunimetuse saajale antakse valla tänukiri ja meene.

Aasta tegija/aasta teo aunimetusele esitatud ning pingereas teiseks ja kolmandaks jäänud nominentidele antakse tänukiri ja meene.

Vallavalitsuse tunnustusavaldused

Lisaks ülal nimetatud volikogu poolt antavatele tunnustustele, teeb tunnustusavaldusi ka vallavalitsus. Selleks on tänuüritused, valla tänukirjad, rahalised preemiad ja valdkondlikud tunnustused.

Vastsündinud vallakodanikele ja nende vanematele toimuvad lusikapeod; õpetajatele tänuüritus; pidulik üritus vabariigi aastapäeval; eakate aastalõpuüritus ning vajadusel tehakse täiendavaid tänuüritusi ja konkursse.

Tunnustamine on korraldatud vallavolikogu poolt möödunud kehtestatud tunnustamise korraga.

 

Õiguseelaste tunnustused

Endise Kambja valla teenetemärk (anti kuni 2018. a.)

Endise Kambja valla teenetemärk anti austusavaldusena Kambja vallale silmapaistavaid teeneid osutanud isikule.

Kunagine teenetemärk on ringikujuline hõbedast (proov 830) tammelehtedest pärg läbimõõduga 33 mm, mille keskel on Kambja valla vapp. Pärja alakaare keskel on tammetõru. Pärja ülakaarel on sõnad „KAMBJA VALD" ja alakaarel ladinakeelsed sõnad „OMNES, QUANTUM POTES, IUVA" (aita kõiki niipalju kui suudad). Valla vapi emaileeritud rohelisel taustal on hõbedane kukk ja kirikutorn ning kuldsed lüürad ja torni muna. Tagaküljel on teenetemärgi järjekorranumber. Teenetemärgi andmine toimus üks kord aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks. Teenetemärgi andis vallavolikogu tunnustusena Kambja vallale osutatud silmapaistvate teenete eest.

Kambja valla teenetemärgi statuut tunnistati kehtetuks vallavolikogu 29.01.2019 määrusega.

Teenetemärgiga tunnustatud

Aastal:

 • 1999: õpetaja Endla Langel,
 • 2000: agronoom Evi Isak,
 • 2001: õpetaja Milvi Padjus,
 • 2002: apteeker Karl Timmusk,
 • 2003: õpetaja Endla Salmistu,
 • 2004: elektrik Uno Kondike,
 • 2005: õpetaja Leili Kesas,
 • 2006: põllumees Martin Polikarpus,
 • 2007: raamatukoguhoidja Vaiki Agarmaa,
 • 2008: põllumees Voldemar Org,
 • 2010: õpetaja Eha Jakobson,
 • 2012: ettevõtja Tiit Veeber,
 • 2014: kultuuritöötaja Leida Urm,
 • 2015: koolijuht-õpetaja Rein Härmoja,
 • 2016: õpetaja ja ühiskondlik aktivist Lembit Jakobson
 • 2017: vallavanem Ivar Tedrema
 • 2018: ametnik Enno Soodla

Aastail 2009, 2011 ja 2013 jättis vallavolikogu teenetemärgi välja andmata.