Teede korrashoid

Kambja vallavalitsus teostab teede korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutuseks määratud erateed) kommunaalettevõtete ja allhangete kaudu. Riigiteid haldab transpordiamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK.

Avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides.

Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab transpordiamet.

Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

Avalikkusele ligipääsetav eratee on tee, mis on tee omaniku poolt määratud avalikkusele suunatud funktsiooniga ja mis ei ole riigitee või kohalik tee.

Lume- ja libedatõrjest

Vaata kaarti

Liikluspiirangu kehtestamine Kambja valla teedel

1.03.24

Kambja vallavalitsuse 28.02.2024 korraldusega nr 118 on keelatud Kambja vallas alates 29.02.2024 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine järgmistel kohaliku omavalitsuse teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud erateedel:

Ülenurme piirkond

9490089

Tõrvandi tee

9490099

Väikenäki tee

9490101

Kaselehe tee

9490103

Näki tee

9490104

Väetiseküün–Lennuväli

9490105

Laane–Läti küla

9490107

Täsvere–Läti küla

9490111

Sulbi–Järva–Sultsi

9490120

Mudaniku–Nuia

9490121

Kõivalutse–Nuia

9490136

Kikerpilli–Kuivakuru

9490137

Põdra tee

9490142

Virumõisa–Reolasoo

9490142

Virumõisa–Reolasoo

9490143

Paltseri–Jüritalu

9490145

Mäkardi–Rekkeri

9490148

Räni–Raudtee

9490162

Ränirahnu tee

9490163

Viirpuu tänav

9490164

Kivimetsa tee

9490175

Kannistiku tee

9490176

Haage–Lesta

9490213

Haaviku tee

9490220

Kleini–Solba

9490176

Arako tee

Kambja piirkond

2820019

Rebase–Kõrkküla tee

2820025

Maidla–Kadaka tee

2820047

Kopa–Peeda tee

2820068

Suuremäe tee

2820083

Paali–Raanitsa tee

2820105

Pulli–Pirnaku tee

2820106

Raanitsa–Pärtli tee

2820115

Kammeri–Lutike tee

2820123

Savi–Peeda tee

2820133

Sulu tee

2820146

Kavandu–Loku tee

2820188

Külma–Kõrkküla tee

2820142

Meose– Riiviku

2820024

Maidla–Palandiku

2820018

Rebaseaia tee

Liikluspiiranguga teel on lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veoautode liiklus ainult vallavalitsuse väljastatud eriloa aluse.

Eriloa taotlemise kohustus puudub päästeameti ning maakonnaliine teenindavatele sõidukitele, mis liiguvad Kambja valla teedel piirangu kehtestamise perioodil. Samuti ei puuduta kehtestatav liikluspiirang korraldatud olmejäätme vedu Kambja valla territooriumil.

Piirang kehtib kuni 30.04.2024.

 

Riigi- ja kohalike teede kaart

Peenikese kollase joonega on tähistatud kohalikud teed.


Ava kaart uues aknas