Teede korrashoid

4.02.20

Kambja Vallavalitsus teostab teede korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutuseks määratud erateed). Riigiteid haldab maanteeamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK.

 

Talihoole ehk lumelükkamine

Vallavalitsus palub kinnistuomanikel mõelda ja tegutseda selle nimel, et lumetõrjetraktorid saaksid (ka pimedas) muretumalt ja tõhusamalt oma tööd teha.

Kui teie kinnistule viivate sissesõiduteede ääres või väravate juures on dekoratiivkive ja muid väikeobjekte, mis lume alt välja ei paista ja võivad seega lumelükkamise käigus viga saada või ka traktorit kahjustada, tuleks sellised kohad kindlasti tähistada. Tähistus võiks kanda ka helkurit, et see oleks nähtav ka pimedas.

Vajalik oleks ka üle vaadata, et teeäärsete hekkide ja puude oksad ei takistaks ega kahjustaks lumetõrjetraktorit.