Kambja vallas on üks rahvaraamatukogu, mis on ühtlasi vallavalitsuse poolt hallatav asutus - Tõrvandi raamatukogu, mille harukogud on Kambja, Kuuste, Külitse ja Ülenurme raamatukogu.

Lisaks on oma raamatukogu Ülenurme gümnaasiumil ja Kammeri koolil. Kambja ja Unipiha kooli raamatukogu ülesandeid täidab Kambja raamatukogu, Kuuste kooli raamatukogu ülesandeid täidab Kuuste raamatukogu.

Raamatukogu on ka vallas paikneval lennuakadeemial.