Ülevaade taotletud ja rahastatud projektidest

Kambja liikumisväljaku laiendamine ja projekteerimine

Projekt on algatatud selleks, et laiendada Kambja alevikku kohaliku koolihoone (Kesk 12) lähistelele aastal 2020 rajatud olemasolevat liikumisväljakut, mille kasutamise populaarsus on olnud rõõmutegev ning luua tingimused, et edaspidi saaksid olla selle kasutajateks lisaks lastele ja noortele ka kogukonda kuuluvate teiste sihtgruppide esindajaid – aktiivse eluhoiakuga eakad, tervise säilitamisest ja tugevdamisest hoolivad täiskasvanud jt

Eelarve: 26 466,00

Toetus: 21 148,80

Meede, rahastaja ja fond: LEADER 2.1 - Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine