Õppetoetus

25.01.24

 

Õppetoetus on üks kord aastas makstav toetus, mida makstakse perekondadele laste õppevahendite, töövihikute ning muude kooliskäimisega või kooli lõpetamisega seotud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks.

Õppetoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 1,5-kordset toimetulekupiiri. 

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.

Taotlemine

Esitan e-taotluse

 

Taotluse saab esitada ka:

  • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@kambja.ee või
  • pöörduda Kambja vallamajja (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja). Palume vastuvõtuaeg eelnevalt sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

Õigusaktid

Täiendav teave

Aare Laak

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5696 5611
e-post aare.laak@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel