Õigusaktid


Üldaktid

Enne 21.10.2017 jõustunud määrused kehtivad endise Kambja valla maaalal

Üksikaktid

Enne 21.10.2017 jõustunud otsused ja korraldused kehtivad endise Kambja valla maaalal.

 

Eeskirjad ja korrad:

Riigi Teatajas eeskirjade ja kordadena avaldatud vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused

 

  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade  ühinemiseni kehtisid.