Kambja Valla Noortevolikogu

14.02.23

Noortevolikogu valimised toimuvad 15.-17.02.2023

Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14-21-aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kambja vald või kes õpib Eesti hariduse infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis.

Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab üks kord.

Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb ennast tuvastada isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse, Mobiil-Id või Smart-IDga ning Kambja vallavalitsuses (Pargi 2, Ülenurme) ja selle teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja), kus tuleb ennast tuvastada isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga.

Kandidaadid

Reg nr 1 Triinu Alliksaar

Reg nr 2 Ats-Artur Ploomipuu

Reg nr 3 Marta Eller

Reg nr 4 Mari-Johanna Ruut

Reg nr 5 Kirke Mirjam Pello

HÄÄLETAMA

Noortevolikogust

Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu tegeleb Kambja valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega neid puudutavates küsimustes, seisab noorte huvide eest.

Vallavolikogu ja vallavalitsus ja konsulteerivad noortevolikoguga noori puudutavate küsimuste kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel.

Noortevolikogu valivad endi hulgast 14–21-aastased rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas elavad või Kambja valla üldhariduskoolis õppivad noored.

Noortevolikogul on 11 liiget, kes valitakse kaheks aastaks.

Kontakt

E-post: kambjanoortevolikogu@gmail.com

Liikmed:

  • Triinu Alliksaar - esimees
    • tel 5466 4092
  • Annaliisa Plato - aseesimees
    • tel 5668 6181
  • Marta Eller
  • Ats-Artur Ploomipuu

Koosolekute protokollid