Kambja valla noortevolikogu

15.01.24

 

Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu tegeleb Kambja valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega neid puudutavates küsimustes, seisab noorte huvide eest.

Vallavolikogu ja vallavalitsus ja konsulteerivad noortevolikoguga noori puudutavate küsimuste kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel.

Noortevolikogu valivad endi hulgast 14–21-aastased rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas elavad või Kambja valla üldhariduskoolis õppivad noored.

Noortevolikogul on 11 liiget, kes valitakse kaheks aastaks.

Kontakt

E-post: kambjanoortevolikogu@gmail.com

Liikmed:

  • Triinu Alliksaar - esimees
    • Tel: +372 5466 4092
  • Annaliisa Plato - aseesimees
    • Tel: +372 5668 6181
  • Marta Eller
  • Ats-Artur Ploomipuu
     

Koosolekute protokollid: