MTÜ Õnnemaa

Kersti Leis, juhataja
tel +372 5331 5342
e-post kersti@onnemaa.ee
kodulehekülg onnemaa.ee

 

MTÜ Õnnemaa pakub vallas pere- ja noorsootöö teenust ning huvitegevusi.

Õnnemaa halduses tegutsevad Kambja, Kuuste, Tõrvandi ja Ülenurme pere- ja noortekeskus.

 

MTÜ Õnnemaa on loodud 2005. aasta novembris asutajaliikmeteks on Kersti Leis ja Aira Laul, juhatuse liikmena tegutseb Kersti Leis.                                                        

MTÜ Õnnemaa põhikirjalisteks eesmärkideks on:

Lastele, noortele, peredele ja igas eas inimestele hariva, loova ja preventiivse tegevuse

pakkumise, eakatele päevahoiu, eakohaste ürituste ja tegevuse pakkumise,

integratsiooniprogrammides osalemise, erivajadusega ja riskigruppidesse kuuluvate inimeste

tegevusse kaasamise kaudu, nendele vaba aja veetmise ja puhke- võimaluste loomise kaudu

sotsialiseerumiseks ja elukvaliteedi parandamiseks võimaluste loomine.