Looduskaunis Pangodi järv Kambja vallas on hinnatud puhkepaik. Foto: Mihkel Seedre / The scenic Pangodi lake in Kambja municipality is a valued vacation spot. Photo by: Mihkel Seedre

 

Linna veerelt postitee piirini

Kambja vald algab kohe Tartu linna lõunapiirilt. Õssul tervitab sisenejaid riigivanem Jaan Tõnissoni suursugune taluhäärber, kus nüüd tegutseb Eesti Maaülikooli Mahekeskus.

Elvasse sõitjad saavad enne sihtkohta jõudmist aja maha võtta Külitsel, maalilise Kiigemäe nõlval, Ropka paisjärve kaldal.

Räni külas Valga–Tartu maantee ääres on traagiliste ajaloosündmuste meenutuseks püstitatud monument Jalaka liinile.

Tee Ülenurmele saab alguse Tartu postimaja liiklussõlmest, liikudes mööda linnaäärset Tartu maanteed. Alevikku sissesõitjad saavad silmata kaasaaegset Ülenurme staadioni koos moodsa spordihoone ja koolimajaga. Eesti Põllumajandusmuuseumi külastajaid ootavad endises Ülenurme mõisasüdames näitused, kaasahaaravad haridusprogrammid ning traditsioonilised ettevõtmised.

Iga loodusesõber ning linnuvaatleja leiab põnevust Aardla poldri ja Poldrijärve matkaraja äärest.

Tõrvandisse siirdujad leiavad eest Tõrvandi Päästeseltsi.

Põlva ja Võru poole liikujad saavad tutvuda Uhti kõrtsihoonega. 19. sajandist pärit valge hoone on kergesti äratuntav ja kaugelt märgatav.

Vana-Kuustes asub valla ainus mõisakool – Kuuste Kool. 500 aasta vanuses rüütlimõisas tegutsev kool on ümbritsetud pargiga, kus saab nii jalutada kui ka sportida.

Kindlasti tasub Tatra–Otepää maanteel olles suunduda Pangodi järve äärde, mis oma telkimisalaga on hinnatud puhkepaigaks. Igal augustikuu viimasel laupäeval, muinastulede ööl, toimub järve ääres maagiline vaatemäng.

Eesti koorilaulu hällist, Kambja alevikust, leiavad külastajad lisaks mõisapargile olulise maamärgi – Kambja Püha Martini kiriku, kus 1794. aastal kõlas esimest korda eestikeelne koorilaul. Alevikus asuvad esimese eestikeelse raamatu „Wastne Testament" tõlkijale Adrian Virginiusele ning ühele esimesele eesti soost koolmeistrile Ignatsi Jaagule pühendatud mälestuskivid. Kambja koolis on õpetajaleiba maitsnud vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov.

Tervisesõbrad leivad kosutust Kambja terviseradadelt Kopsumäe ja Köstrimäe ümbruses.

Need, kes suunduvad juba Põlvasse, peavad kindlasti läbi astuma valla viimasest poest – Talvikese külas asuvast Eevi poest, mis on läbi aastate säilitanud külapoe autentsuse.

 

Kohtumiseni Kambja vallas!

 

From the border of the city to the beginning of the Postal route (Postitee)

Kambja Parish starts right from the southern border of the city of Tartu. At first in the village of Õssu, visitors are greeted by the grand manor house of the former head of state of the Republic of Estonia Jaan Tõnisson. Currently the manor house is operated by the Research Centre of Organic Farming of the Estonian University of Life Sciences.

Travelers on the way to the city of Elva may step aside for a moment and take a short break right on the shore of Ropka in Külitse on the picturesque slope of Kiigemäe.

In the village of Räni, right off the Valga–Tartu highway, a monument has been placed on Jalaka line to commemorate the victims of the Second World War.

The road to the Ülenurme borough starts next to the Tartu Post office and traffic junction moving along the Tartu Road. When entering Ülenurme you can spot a recently renovated stadium connected to the modern sports hall and school building.

In the Estonian Agricultural Museum, in the former heart of Ülenurme manor, visitors can take part in several exhibitions, interesting educational programs and other traditional events.

Every nature lover and bird watcher should not miss the Aardla polder and Poldrijärve hiking trail to enjoy the local biodiversity.

In Tõrvandi borough one can find fire-fighting and rescue service premises called Tõrvandi Päästeselts.

Heading towards the cities of Põlva and Võru you can spot the old tavern in Uhti village. The white building is from the 19th century is easily recognizable and noticeable from afar.

In borough of Vana-Kuuste you can find the only operating manor school in the parish – the Kuuste School. The school is located in a 500-year-old knight´s manor surrounded by a park where you can enjoy walking or play sports. 

It is definitely worth taking a trip to lake Pangodi on the Tatra–Otepää road, which is a valued resting place with its camping area. On the last Saturday of every August, a magical spectacle takes place on the lake shore on the night of ancient lights.

From the cradle of Estonian choir singing – Kambja, visitors will find, in addition to the manor park, an important landmark – Kambja St. Martin's Church, where first Estonian choral song was heard in 1794. In Kambja, memorial stones have been placed for the Adrian Virginius, the translator of the first Estonian book "Wastne Testament" and for one of the first schoolmasters of Estonian origin called Ignatsi Jaak. The hero of the Estonian War of Independence, Julius Kuperjanov, has tasted teacher's bread at Kambja school.

Visitors interested in healthy lifestyle can find refreshments on Kambja's health trails around Kopsumäe and Köstrimäe. Those who are already heading to the city of Põlva must definitely stop by the last store of Kambja Parish – Eevi store in Talvike village, which has preserved the authenticity of its historical village store throughout the years.

 

See you soon in Kambja!