Kuhu jäätmed viia?

Kambja valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmeid Tartu linnas Selli tn 19 ja Jaama tn 72c  asuvatesse jäätmejaamadesse, väikeses koguses elektroonikaromusid ja ohtlikke jäätmeid ka Kambja kogumispunkti. Liigiti kogutud paberit, pappi, pakendeid ja klaasi saab viia avalikesse konteineritesse. Koduses majapidamises üle jäävate esemete (kasutuskõlbulik mööbel, toimiv tehnika, aksessuaarid, hobivahendid, raamatud, mänguasjad, nõud jne) ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine toimub taaskasutuskeskustes. 

 

Tartu linna Selli tn 19 jäätmejaam

1. oktoober - 31. märts: E-R 10-18, L-P 10-16

1. aprill - 30. september: E-R 10-19, L 10-18, P 10-16

suletud riiklikel pühadel, välja arvatud nelipühad

Tel +372 738 6700 (E-R 9-17) ja 524 1544 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba jäätmejaama toomise eelselt autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta.

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm);
 • suurjäätmed (mööbel);
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega (pdf) plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms);
 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid: näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 18 €/t; 
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 108 €/t;
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms), klaas, 108 €/t;
 • tekstiil, 18 €/t;
 • markeerimata plast, 18 €/t;
 • eterniit, 108 €/t;
  Eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse).
 • segaolmejäätmed, 120 €/t;
 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk.

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega:

Aija.Kosk@tartu.ee või tel 736 1204 ja 736 1248.

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;
 • õlifiltrid 10 tk;
 • päevavalguslambid 10 tk;
 • elavhõbedajäätmed 100 g;
 • aegunud ravimid 2 kg;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;
 • olmekemikaalid 5 kg;
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);
 • lahustid 10 kg;
 • saastunud pakendid 10 kg;
 • saastunud pühkematerjal 5 kg;
 • pestitsiidid 10 kg;
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.
Tartu linna Jaama tn 72c jäätmejaam

E–R 10–18  

L–P 10–16, riigipühadel suletud

Tel +372 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

Jäätmejaama juures võib külastatavuse tippaegadel esineda järjekord.

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba jäätmejaama toomise eelselt autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta.

Jäätmejaamadest võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).

 

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);
 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit;
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega(pdf) plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms);
 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 12 €/t;
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;
 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 81,60 €/t;
 • eterniit, 81,60 €/t;
  Eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse).
 • segaolmejäätmed, 120 €/t;
 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega:

Aija.Kosk@tartu.ee või tel 736 1204 ja 736 1248.

 

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;
 • õlifiltrid 10 tk;
 • päevavalguslambid 10 tk;
 • elavhõbedajäätmed 100 g;
 • aegunud ravimid 2 kg;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;
 • olmekemikaalid 5 kg;
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);
 • lahustid 10 kg;
 • saastunud pakendid 10 kg;
 • saastunud pühkematerjal 5 kg;
 • pestitsiidid 10 kg;
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi.

 

Kambja kogumispunkt

Võru mnt 2e, Kambja (tankla juures)

Elektroonikaromude konteiner 

Saab tasuta ära anda vanu elektroonikaseadmeid.

 • Suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms)
 • väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
 • kodused IT ja telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
 • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms)
 • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid
 • elektritööriistad (v.a tööstuslikud)
 • elektrilised mänguasjad
 • seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

NB! Äraantavad koduses kasutuses olevad seadmed ei tohi olla saastunud ega lammutatud osadeks!

Ohtlike jäätmete konteiner

Saab ära anda väikeses koguses ohtlikke jäätmeid:

 • patareid
 • vanad ravimid
 • elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid
 • elektri- ja elektroonika seadmed (nt kineskoopteleviisorid, külmkapid, kineskooparvutimonitorid jt).
 • päevavalguslambid
 • säästupirnid
 • pestitsiidid ehk taimekaitse- ja umbrohutõrjemürgid
 • näriliste- ja teiste kahjurite vastased mürgid
 • väetised
 • vanaõli
 • õlifiltrid
 • õlinõud
 • õlised kaltsud
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed ja nendega saastunud anumad
 • lahustijäägid ja nendega saastunud anumad
 • kodukemikaalid ja nendega saastunud anumad.

 

Taaskasutuskeskused

Kambja taaskasutustuba 

(endine apteegimaja Männi tn 1, lahtiolekuajad E, T, K kell 9-16).

Saab tuua koduses majapidamises mittevajalikke väiksemaid kasutuskõlbulikke esemeid; suuremate esemete toomisel vajalik eelnevalt kokku leppida perenaisega tel 5347 6003. Taaskasutuses võetakse vastu

 • nõud, hobivahendid
 • raamatud, mänguasjad jne
 • riided ja jalanõud (peavad olema terved ja puhtad)

Taaskasutustoast saab igaüks endale kasutamiseks asju kaasa viia!

Annetused

Mänguasju, raamatuid ja tehnikat saab annetada MTÜle Tartu Pereliit (Rehepapi tee 35, Soinaste, Kambja vald). Asjade üleandmiseks ühendust võtta tartupereliit@gmail.com või tel. 5686 2600.

Tartu Laste Turvakodule võib annetada puhtaid, terveid ja vähekasutatud riideid, jalanõusid, voodipesu, tekke, patju, käterätte, saunalinasid; samuti raamatud ning arendavaid mänguasju ja spordivahendeid.
Annetusi võetakse vastu kaks korda kuus, täpsem info:
https://turvakodu.ee

Tartu uuskasutuskeskus

Riia 11

Kalda tee 24

www.uuskasutus.ee

E–R 10–18 

L 10–16

tel 5553 0288
e-post: tartu@uuskasutus.ee

 

Koduses majapidamises ülejäävate esemete (toimiv tehnika, aksessuaarid, hobivahendid, raamatud, mänguasjad, nõud jne) ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine. Riia 11 kaupluses ei ole mööblit müügis ja seetõttu ei ole kauplusel ka võimalik annetatud mööblit vastu võtta. Mööblit võtab vastu ja müüb Kalda tee 24 Uuskasutuskeskus. Uuskasutuskeskusest saab tellida ka transporti.

Tartu taaskasutuskeskus 

http://www.taaskasutuskeskus.ee/

https://et-ee.facebook.com/Taaskasutuskeskus/

Lehola tn 7

E–R 10–18 

L 9–15

tel 501 8015 ja 5344 7403
e-post: info@taaskasutuskeskus.ee

 

Võimalik tellida transporti. Igal laupäeval toimub parklas täika.

Sõbralt sõbrale kauplused

Kalda tee 41/43
Võru 77
Sõbra 58

https://sobraltsobrale.ee

Kodus seisma jäänud puhastatud ja korrastatud asju saab ära anda Sõbralt Sõbrale kauplustes. Riided, mööbel, kodutehnika, mänguasjad, raamatud, kodukaubad, tööriistad jms. Tulu läheb heategevuseks.

Tartu jäätmejaamade korduskasutusruumid

Selli tn 19 ja Jaama 72c jäätmejaamade lahtioleku ajal saab korduskasutuseks ära anda kasutuskõlblikke kodu- ja hobivahendeid (v.a riided ja jalanõud). Korduskasutatavate esemete üleandmiseks pöörduge jäätmejaama töötaja poole. Korduskasutusruumist võivad elanikud soovi korral asju endale kasutamiseks viia.

Tartu majaomanike ühingu korduvkasutuskeskus 

Jaamamõisa 30

T–R 11–18

L 10–15 

Info ja registreerimine (ka väljaspool tööaega) tel 553 6111.

Keskusest saab tellida ka transporti.

Ringmajanduse ja taaskasutuse platvorm Smartswap

www.smartswap.com on digitaalne kasutajatevaheline ringmajanduse ja taaskasutuse platvorm, mis pakub keskkonna- ja loodussäästliku alternatiivi asjade ära viskamisele, jäätmejaama viimisele ja utiliseerimisele. Smartswapi keskkonda võib lisada kõike kasutuskõlblikku ja töökorras olevat alates lasteriietest ja köögitarvikutest kuni ehituses vajalikuni.  Asja lisamine on kiire ja lihtne, samuti on pakiautomaadi ja kulleriga saatmine korraldatud  mugavalt ning turvaliselt. Suuremate mahtude korral palun võtta platvormi haldajatega ühendust info@smartswap.com või tel. 502 0088.

Vanaelektroonika taaskasutus

MTÜ Tehnikaringlus
https://tehnikaringlus.eu/
Tartu, Võru 10
Tel 56764964
e-post: tehnikaringlus@gmail.com